Sprawdź, jak zmiana przepisów wpływa na politykę firmy w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe coraz częściej spędzają sen z powiek księgowym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z początkiem roku, stanowią  rewolucję w zakresie polityki cen transferowych. Sprawdź, co nowe przepisy oznaczają dla Ciebie w praktyce.

Orzecznictwo i interpretacje

Zobacz, jakie zmiany w podatkach czekają Cię w 2017 roku

Ustawa o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców wprowadza m.in. zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz w podatku od spadków i darowizn. W ostatniej chwili Ministerstwo Rozwoju usunęło z projektu przepis ograniczający zaliczanie do kosztów wydatków na firmowe auta.

Uwaga – nowa interpretacja dotycząca kosztów związanych z autami

Minister finansów zmienił niekorzystną interpretację w sprawie rozliczania wydatków na służbowe samochody. Poznaj szczegóły.

Sprawdź, jakie są skutki zmiany w dokonywaniu płatności powyżej 15.000 zł

Od nowego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Koszty ZUS

Sprawdź, od czego zależy ochrona działacza związkowego

 Załóżmy, że Twoja spółka przejęła inną firmę wraz z jej pracownikowi. W wyniku reorganizacji wypowiedziała umowę o pracę byłemu działaczowi związkowemu. Sprawdź, czy miała takie prawo.

Kiedy ekwiwalent za pranie ubioru służbowego wlicza się do podstawy wymiaru składek

Twoja firma wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego? Sprawdź, kiedy świadczenie to należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Czy członkowie służby zagranicznej mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

 Pracownik zatrudniony za granicą będący członkiem służby zagranicznej nie ma prawa do dodatku za pracę nadliczbową. Takie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w najnowszym wyroku. Poznaj szczegóły.

Komentarze

Zobacz, jak rozliczyć zaniżone zaliczki na PIT

Przedsiębiorca błędnie obliczał zaliczki na podatek od dochodu pracowników. Skutkiem błędu było ich zaniżenie za miesiące od października do grudnia. Błąd został wykryty przy sporządzaniu deklaracji rocznej PIT-4R.

Jak rozliczyć wydatki na zakup i aktualizacje programu księgowego

Większość księgowych korzysta w swojej pracy ze specjalistycznych programów księgowych. Musza ona jednak być często aktualizowane. Jak rozliczyć w kosztach wydatki na zakup i upgrade oprogramowania?

Jak rozliczać koszty obsługi prawnej

Przedsiębiorcy często korzystają z usług prawnych, zarówno w relacjach ze swoimi kontrahentami jak i przy okazji załatwiania różnego rodzaju spraw przed organami administracji rządowej oraz samorządowej. Jak pokazuje praktyka, wiele z tych spraw kończy się przed sądami, gdzie w ich imieniu działają zastępcy procesowi. Ponoszenie wydatków na takie usługi wywołuje skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i w rachunkowości.