Uwaga na zmiany w rozliczaniu wydatków na związki zawodowe w firmie

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w przepisach, które nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane w funkcjonowaniem związków zawodowych w firmach. Obowiązki te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe i księgowe przedsiębiorców. Sprawdź szczegóły.

Orzecznictwo i interpretacje

Sprawdź, jak w 2019 zmienią się zasady poboru podatku u źródła

Rząd przyjął projekt zmian w podatkach dochodowych, który zawiera m.in. nowe wymogi wobec płatników pobierających podatek u źródła. Zobacz, jakie ma to dla Ciebie skutki.

Sprawdź czy w 2019 roku będą niższe niż obecnie limity podatkowe

Od nowego roku limity podatkowe spadną, gdyż kurs euro z 1 października 2018 r. będący podstawą obliczeń, jest niższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2019 roku przedsiębiorca szybciej straci status małego podatnika w PIT, CIT i VAT. Sprawdź więcej.

Poznaj najnowsze zmiany w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Ostatnie tygodnie pokazują, że to nie koniec fundamentalnych zmian w przepisach podatkowych. Resort finansów przedstawił kolejne projekty ustaw, mające istotnie zmienić regulacje podatkowe w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji podatkowej. Poznaj już dziś szczegóły planowanych zmian.

Koszty ZUS

Uwaga: od 2019 r. wysokość składek społecznych zależna od przychodów z działalności gospodarczej

Nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej drobni przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Jednak nowe rozwiązanie zostało obwarowane kilkoma warunkami. Sprawdź jakimi.

Czy nowy wspólnik spółki cywilnej ma prawo do ulgi na start?

Czy za osobę, która wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na umowę o pracę, należy opłacać składki ZUS? Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Jakie jest stanowisko ZUS w tej kwestii?

Komentarze

Zobacz, czy stosowanie split payment zmienia sposób kosztowego rozliczania wydatków

Począwszy od 1 lipca 2018 r. obowiązuje podzielona płatność VAT (tzw. split payment). I chociaż dotycz ona podatku od towarów i usług, to jednak stosowanie tej metody rozliczeń wywołuje także ważne skutki na gruncie rozliczania kosztów w podatku dochodowym. Sprawdź szczegóły.

Zobacz, czy nagrody dla pracowników z dochodu po opodatkowaniu mogą być kosztem

Niektóre firmy przyznają pracownikom nagrody z funduszu załogi, tworzonego z zysku po opodatkowaniu (zysku do podziału) na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Jak rozliczyć takie świadczenie?

Sprawdź, czy wydatki na szczepienia ochronne możesz zaliczyć do kosztów podatkowych

Firmy często zapewniają pracownikom profilaktyczne szczepienia. Przyczyniają się one do obniżenia nieobecności spowodowanych chorobami. Czy wydatek na szczepienia ochronne można zaliczyć do kosztów i jakie będą skutki z tego tytułu u pracowników?