Jak bezbłędnie rozliczać wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia w firmie?

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki, kierując się nie tylko chęcią podtrzymania rodzimej tradycji, ale również względami komercyjnymi. W wielu przypadkach rozliczanie tych kosztów budzi wątpliwości zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i prawa bilansowego. 

Koszty ZUS

Czy wynagrodzenie zmienne dla prezesa musi zostać oskładkowane?

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Sprawdź, co na to ZUS.

Czy składka na ubezpieczenie na życie powinna być włączona do podstawy wymiaru?

Pracodawca umożliwił pracownikom i zleceniobiorcom zakup polisy grupowego ubezpieczenia na życie po cenach niższych niż detaliczne. Wobec tego zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie oraz współfinansuje koszty usługi. Czy składkę należy wliczyć do podstawy wymiaru? Poznaj stanowisko ZUS.

Orzecznictwo i interpretacje

Zobacz, jak rozliczać różnice kursowe w VAT

Różnice kursowe powstają na skutek wahań kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych oraz w wyniku zmiany poziomów kursów walut względem siebie. Momentem ich powstania z punktu widzenia wpływu na sprawozdanie finansowe jest dzień bilansowy lub rok obrotowy w trakcie, którego wystąpiły operacje gospodarcze takie jak: wpłata należności, spłata zobowiązań oraz zakup lub sprzedaż w walucie krajowej. Wyróżniamy różnice kursowe dodatnie i ujemne.

Znamy zastrzeżenia ekspertów do projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej

W środowisku prawników, przedsiębiorców oraz ekonomistów toczą się burzliwe dyskusje na temat projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej. Najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia planowanego wprowadzenia wniosków grupowych o wydanie interpretacji podatkowych. Kolejne podmioty zwracają się do ministerstwa finansów o rozważenie wstrzymania prac nad projektem z uwagi na błędne sformułowanie przepisów, a niekiedy być może nawet ich sprzeczność z Konstytucją. Jakie zmiany budzą największe wątpliwości?

Zdaniem sądu opłata licencyjna wewnątrz grupy może być kosztem

Nawet działania przynoszące straty mogą być uzasadnione celem gospodarczym oraz współgrać z dążeniem przedsiębiorcy do osiągania przychodów i zwiększania zysków – stwierdził WSA w Gliwicach w wyroku z 5 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 706/18). Sąd uchylił decyzję urzędu celno-skarbowego odmawiającą zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjnej, ponoszonej przez podmiot powiązany w związku z produkcją i sprzedażą dokonywaną wewnątrz tej samej grupy kapitałowej.

Komentarze

Sprawdź, kiedy zakupiony samochód możesz amortyzować jednorazowo

Mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych. Preferencja ta nie dotyczy jednak samochodów osobowych i jest ograniczona limitem 50.000 euro. 

Sprawdź, czy wydatki na zakup i wymianę opon zimowych są kosztem bezpośrednim

W okresie jesienno-zimowym firmy użytkujące auta wymieniają opony letnie na zimowe. Jak przedsiębiorca używający aut do prowadzenia działalności gospodarczej powinien rozliczyć wydatki na nabycie i montaż opon?

Jak poprawnie rozliczać wynagrodzenia pracownicze na przełomie roku?

W regulaminie wynagrodzeń spółka z o.o. ustaliła, że wypłaca wynagrodzenia dla pracowników do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za grudzień 2018 roku spółka dokonała więc wypłaty wynagrodzeń 10 stycznia 2019 r. Jakie podatkowe skutki wywołuje takie zdarzenie?