Pamiętaj o nowych zasadach wydawania interpretacji indywidualnych od 1 stycznia 2019 r.

Od początku roku obowiązują nowe regulacje, które mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem interpretacji indywidualnych do szkodliwych z punktu widzenia interesów fiskusa optymalizacji podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatków dochodowych i VAT. Jednak obostrzenia dotykają nie tylko podatników zainteresowanych uzyskaniem takich interpretacji, ale również tych, którzy już je posiadają.

Orzecznictwo i interpretacje

Zmiany w CIT: Podatek u źródła – co dalej ze zwolnieniem?

Niewątpliwie podatek u źródła („WHT” – ang. withholding tax) należy do kategorii obciążeń podatkowych firm, które wzbudzają największe kontrowersje wśród przedsiębiorców. Pomimo że podatnikami podatku u źródła są firmy z zagranicy (nierezydenci PIT i CIT), a polskie firmy występują jedynie w charakterze płatnika tego podatku, to niejednokrotnie ekonomiczny ciężar zapłaty daniny spoczywa właśnie na polskim przedsiębiorcy. Do tej pory możliwe było uniknięcie zapłaty podatku zarówno na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jak i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tymczasem od 1 stycznia 2019 r. przepisy uległy zaostrzeniu, a dotychczasowe warunki zwolnienia od zapłaty podatku zostały znacznie obostrzone.

Uwaga: ważne zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 2019 roku

Obowiązek raportowania schematów podatkowych, czy sankcje za unikanie opodatkowania to tylko niektóre zmiany, które weszły w życie od 2019 roku. Dotyczą one w zasadzie większości podatników. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy praktyczne zestawienie najważniejszych zmian.

Uwaga: nowe zasady poboru podatku u źródła częściowo odroczone w czasie

Resort finansów wydał rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie odracza stosowanie niektórych przepisów wprowadzających nowy obowiązek poboru podatku u źródła (WHT) dla płatności przekraczających 2 miliony złotych.

Koszty ZUS

Zobacz, czy pracodawca może otrzymać zwrot części składek ZUS od pracownika

Pracodawca, który zatrudnił pracownika na umowę o dzieło, która to w wyniku wyroku sądu została uznana za umowę o pracę może zwrócić się do pracownika o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę. Czy rzeczywiście w pewnych sytuacjach pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi? Dowiedz się więcej na ten temat.

Komentarze

Sprawdź, czy wydatki na organizację firmowego jubileuszu, mogą być kosztem podatkowym

W praktyce często się zdarza, że firmy organizują uroczyste spotkania jubileuszowe dla pracowników. W ich trakcie wręczane są prezenty okolicznościowe wybranym pracownikom – np. za dobre wyniki czy wieloletnią pracę. Organizator zapewnia wówczas katering, a często także oprawę muzyczną. Koszty związane z kompleksową organizacją takiego jubileuszu, mogą być sfinansowane ze środków obrotowych. Czy takie wydatki będą w całości stanowiły dla firmy koszty uzyskania przychodów?

Sprawdź, czy przedsiębiorca może zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy od zawsze próbują optymalizować podatek dochodowy. Jedną z legalnych metod, jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Czasami fiskus zgadza się na objęcie tą preferencją nowych obszarów działalności.

Poznaj najważniejsze zmiany w podatkach obowiązujące od początku roku

Początek roku to czas, kiedy ustawodawca wprowadza do systemu podatkowego największą ilość nowych rozwiań. Niestety dla podatników, nie wszystkie z nich są korzystne. W tym artykule przedstawiamy praktyczne zestawienie nowych rozwiązań oraz wskazujemy, które z nich są dla podatników korzystne, a które nie.