Zobacz, czy można ująć jednorazowo w koszty podatkowe, koszty pośrednie nieistotne

Podatnicy często ponoszą wydatki, które z punktu widzenia ich działalności są bilansowo nieistotne. Czy jest możliwe jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie?

Orzecznictwo i interpretacje

Uwaga: Dodatkowe sankcje dla podmiotu unikającego opodatkowania

Organ podatkowy, który wyda decyzję z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zastosuje od 2019 roku sankcję finansową. Nie tylko pozbawi korzyści podatkowej, ale też nałoży dodatkowe zobowiązanie, które może wynieść 10 lub 40% kwoty tej korzyści.

Uwaga: Będą wysokie kary dla nieuczciwych firm

W sejmie trwają prace nad ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Projekt zwiększa m.in. kary finansowe, które będą mogły wynosić od 30.000 zł do nawet 30.000.000 zł. Ale to nie wszystko. Dowiedz się więcej.

Uwaga na nowe uprawnienia urzędników KAS od 2019 roku

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany, które stanowią kontynuację reform w systemie podatkowym oraz systemie kontroli podatkowej. Jedną ze zmian, która obowiązuje od 2019 roku jest wprowadzanie uproszczonego trybu wszczynania kontroli celno-skarbowej. Dowiedz się, na czym to polega.

Koszty ZUS

Sprawdź, czy można zatrudnić współmałżonka na umowę zlecenia

ZUS wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia. Po raz kolejny potwierdził swoje ugruntowane stanowisko. Poznaj szczegóły.

Już obowiązują zmiany w potrąceniach z wynagrodzeń zleceniobiorców oraz z diet za podróże służbowe pracowników

Od tego roku w stosunku do zleceniobiorców, którym cykliczny przychód z umowy cywilnej zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu, w razie zajęcia komorniczego zastosowanie ma także kwota wolna, o jakiej stanowi Kodeks pracy. Ponadto diety za podróże służbowe pracowników, którzy mają zajęcie alimentacyjne, są zwolnione z egzekucji tylko do połowy wysokości. Do końca 2018 r. były całkowicie wolne od ujęć.

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, przysługują obniżone składki ZUS?

Od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy mogą opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Nowe rozwiązanie zostało obwarowane jednak kilkoma warunkami.

Komentarze

Sprawdź, czy wydatki na tłumaczenie dokumentów bezpiecznie zaliczysz do kosztów podatkowych

W obecnych czasach wielu przedsiębiorców dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi. W takich przypadkach nie tylko wystawiają, ale również otrzymują dokumenty, np. faktury i umowy sporządzone w językach obcych. Powstaje wówczas pytanie, czy mają oni obowiązek tłumaczenia ich treści na język polski, a jeśli tak, to jak rozliczać kosztowo takie wydatki.

Kiedy stratę w środkach obrotowych możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Oczywistym jest, że nie wszystkie poczynania przedsiębiorcy przynoszą dochód. Czasami notowana jest strata w środkach obrotowych, która może powstać przykładowo w wyniku likwidacji przeterminowanych towarów. Czy wydatki na zniszczone towary, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów? Jak rozliczyć kosztowo taką stratę?

Jak rozliczać prezenty w opakowaniach zbiorczych dla pracowników i kontrahentów

Powszechną praktyką w firmach jest przekazywanie prezentów z okazji różnego rodzaju świąt i jubileuszy, nie tylko własnym pracownikom, ale także klientom i przedstawicielom kontrahentów. Z takim przekazaniem np. paczek świątecznych czy koszy prezentowych wiążą się skutki podatkowe zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i obdarowanych.