ZMIANY W PIT/CIT: Jak prawidłowo stosować nowe zasady rozliczania samochodów osobowych

Od początku roku obowiązują nowe regulacje dotyczące firmowych samochodów. Dla większości podatników są one mniej korzystne niż dotychczasowe. Sprawdź, czy ograniczenia w zakresie rozliczania kosztów związanych z firmowymi autami, dotyczą także Twojej firmy.

Orzecznictwo i interpretacje

Zobacz, czy musisz składać CIT-8 za 2018 rok na nowym formularzu

Modyfikację ośmiu formularzy wykorzystywanych przez podatników CIT zakłada przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiany mają dostosować ich wzory do znowelizowanych niedawno przepisów ustawy o CIT.

Uwaga: Zmieniły się zasady rozliczania kosztów nabycia wierzytelności

Obowiązująca od 2019 roku nowelizacja ustawy o CIT, wprowadziła korzystne regulacje dotyczące zasad potrącania ceny nabycia wierzytelności jako kosztu uzyskania przychodów. Sprawdź szczegóły.

Uwaga: Resort finansów wyjaśnia, jak stosować przepisy o raportowaniu schematów podatkowych

Przedsiębiorcy mogą już korzystać z przygotowanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień, które mają ułatwić stosowanie przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania fiskusowi raportów o tzw.  schematach podatkowych. Wynika z nich, że podmioty spóźniające się z wypełnianiem nałożonych na nie w tym zakresie powinności, tylko przez pierwsze miesiące będą traktowane ulgowo. 

Koszty ZUS

Sprawdź, czy można zatrudnić współmałżonka na umowę zlecenia

ZUS wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia. Po raz kolejny potwierdził swoje ugruntowane stanowisko. Poznaj szczegóły.

Jak wyliczyć podstawę wymiaru składek dla pracowników delegowanych do pracy na terenie UE

Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. wykonywanie prac magazynowych deleguje pracowników do pracy za granicę do państw należących do UE (w tym m.in. do Niemiec). Sprawdź, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

Komentarze

Poniosłeś wydatki na nietrafioną inwestycje? Sprawdź, jak rozliczyć je w kosztach

 W biznesie często zdarza się, że mimo poniesionych nakładów, przedsiębiorcy podejmują decyzję o zaniechaniu inwestycji. Powstaje wówczas pytanie, o możliwość kosztowego ujęcia tych wydatków. Sprawdź, czy tego typu wydatki możesz zaliczyć do kosztów podatkowych.

Pamiętaj, że niektóre wydatki związane z odwołaniem pracownika z urlopu, możesz zaliczyć do kosztów

W zbliżającym się sezonie urlopowym może się zdarzyć, że rozliczana przez Ciebie firma będzie zmuszona odwołać z urlopu pracownika. Przyczyną tego może być przykładowo nadspodziewanie duża ilość zamówień, czy zdarzenie losowe. Czy wydatki poniesione przez firmę na zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu zaplanowanego wypoczynku, można bezpiecznie zaliczyć do kosztów podatkowych? 

Jak prawidłowo rozliczyć w kosztach wydatki na leczenie pracownika w zagranicznej podróży służbowej

Wielu podatników utrzymuje kontakty biznesowe z kontrahentami w innych – często dalekich – krajach. W konsekwencji pracownicy tych przedsiębiorców wyjeżdżają w celach służbowych do tych krajów. Są oni najczęściej obejmowani ubezpieczeniem, które obejmuje m.in. koszty leczenia, assistance czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. Koszty te pokrywa oczywiście pracodawca. Jak powinien prawidłowo rozliczać takie wydatki kosztowo?