Uwaga: niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 r.

Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto. Sprawdźmy, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

Spis treści

Orzecznictwo i interpretacje

Uwaga: nowe zasady poboru w CIT odroczone do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie rozporządzeniem ministra finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, czasowe wyłączenie stosowania tego przepisu zostało przedłużone do 31 grudnia 2019 r. (w zakresie, w jakim pierwotne rozporządzenie nie przewidywało wyłączenia bezterminowego).

Sprawdź, czy wydatki na naukę języka obcego możesz bezpiecznie zaliczyć do kosztów

Skarbówka zmienia zdania w sprawie tego, czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na naukę języka obcego. Poznaj aktualne stanowisko fiskusa.

Mimo dużej popularności, rozliczanie ulgi B+R sprawie kłopoty

Ulga B+R, obowiązująca od 2016 roku z każdym rokiem zachęca coraz więcej podatników do skorzystania z preferencji podatkowych w postaci obniżenia podstawy opodatkowania o nakłady ponoszone na projekty badawczo-rozwojowe. Według najnowszych statystyk ministerstwa finansów, wzrost liczby podmiotów korzystających z ulgi wyniósł prawie 200% rok do roku, natomiast kwota odliczeń od podatku wzrosła trzykrotnie rok do roku. Jednak wątpliwości przy korzystaniu z ulgi nadal jest wiele.

Koszty ZUS

Czy wpłaty na PPK wymagają zmian w formularzu ZUS RCA

ZUS poinformował, że w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat na pracownicze plany kapitałowe konieczne jest odpowiednie przystosowanie formularza ZUS RCA. Trwają prace nad zmianą tego raportu, polegające na wprowadzeniu dodatkowego pola przeznaczonego do wykazywania kwot wpłat na PPK, finansowanych ze środków pracodawcy. Sprawdź, jak wykazywać te wpłaty w okresie przejściowym, do czasu zmiany formularza.

Czy przedsiębiorca musi powiadomić ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego rodzice, prowadzący pozarolniczą działalność (w tym działalność gospodarczą), nadal są ubezpieczeni w ZUS z tytułu prowadzenia firmy lub innej działalności pozarolniczej. Poznaj stanowisko SN.

Komentarze

Zobacz, prawidłowo stosować przepisy dotyczące rozliczania kosztów finansowania dłużnego

Podatnicy CIT mający nieograniczony obowiązek podatkowy w tym podatku, są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego, we wskazanej przepisami części. Niestety nie jest to proste i księgowi mają z tym duże problemy. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to poprawnie. 

Zobacz, jak poprawnie rozliczać kosztowo usługi dowozu pracowników do firmy

Kwestia rozliczania podatku od nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników budzi od wielu lat wątpliwości wśród przedsiębiorców. Dotyczy to również opodatkowania bezpłatnego dowozu pracowników do firmy. Sprawdź, jak rozliczać takie świadczenia.

Uwaga: niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 r.

Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto. Sprawdźmy, jak w praktyce stosować nowe przepisy.