Sprawdź, jak nowe przepisy o split payment wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych

Zmiany w zakresie split payment, które weszły w życie 1 listopada br. i biała lista podatników VAT obowiązująca od września, mają związek z obowiązkiem posiadania przez przedsiębiorców określonych rachunków bankowych. Choć są to zmiany w VAT, to są one również istotne dla rozliczeń w podatkach dochodowych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

Orzecznictwo i interpretacje

Zobacz, kto może już składać deklaracje CIT-8 w wersji papierowej

Od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku CIT mogą składać zeznania CIT w postaci papierowej. Sprawdź szczegóły.

Zobacz, do kiedy będą obowiązywały przepisy limitujące odliczanie VAT od aut

Przedsiębiorcom, którzy wykorzystują samochody osobowe do celów mieszanych, a więc zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do osobistego użytku, jeszcze przez co najmniej trzy lata wolno będzie odliczać tylko 50% VAT z faktur dokumentujących nabycie tych pojazdów, a także dotyczących ich eksploatacji. Unijni decydenci dali polskim urzędnikom zielone światło na podtrzymanie powyższych ograniczeń.

Uwaga na nowe obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r.  obowiązują przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Data ta wyznacza nowe obowiązki dla polskich spółek, które będą musiały ustalić, kto jest względem ich tzw. beneficjentem rzeczywistym i wpisać tę osobę bądź osoby do wspomnianego rejestru. Za niewywiązanie się z tych obowiązków będą grozić dotkliwe kary finansowe.

Koszty ZUS

Uwaga: wkrótce ważne zmiany preferencyjnym opłacaniu składek ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do dyspozycji kilka ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to tzw. ulga na start, składki od preferencyjnej podstawy oraz „tzw. mały ZUS". Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przewiduje zmiany w tej ostatniej preferencji. Modyfikacji ulegnie preferencja polegająca w obecnym stanie prawnym na możliwości opłacania składek od najniższej podstawy uzależnionej od przychodu, jeżeli w poprzednim roku przychody przedsiębiorcy nie przekroczyły wyznaczonej kwoty granicznej.

Sprawdź o ile wrosną składki na ZUS od nowego roku

Od nowego roku przedsiębiorca zapłaci wyższą niż obecnie miesięczną składkę ZUS. Zobacz, ile wyniosą dokładnie składki. Sprawdź, ile zapłacą przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS.

Komentarze

Zobacz, czy wydatki na zarządzanie zamówieniami i dostawami podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów

Przedsiębiorcy współpracujący w ramach grup kapitałowych wciąż mają problemy z odpowiednim klasyfikowaniem nabywanych usług do kategorii określonej w art. 15e ustawy o CIT. Pomimo tego, że regulacje te obowiązują już od dłuższego czasu, praktyka interpretacyjna i orzecznicza znacznie się rozmijają. Na ich ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do czasu, aż tego rodzaju spory trafią na wokandę NSA.

Zobacz, czy nadwyżkę bilansową przeznaczoną na ZFŚS można ująć w kosztach podatkowych

Niektórzy podatnicy zobowiązani są do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Księgowi rozliczający takich przedsiębiorców mają wątpliwości co do tego, czy część z zysku netto do podziału (czystej nadwyżki bilansowej) przeznaczona na ZFŚS, stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

Sprawdź, jakie sankcje kosztowe grożą za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy

Ustawodawca wprowadzając tzw. białą listę podatników VAT, wprowadził także do systemu prawno-podatkowego sankcję, za dokonywanie płatności na rachunki inne niż wskazane w tym wykazie. Sprawdź, kiedy możesz ponieść odpowiedzialność.