Uwaga: od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. również podatnicy PIT i CIT będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.  To efekt wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym rozwiązań na wzór tych, które od dłuższego czasu funkcjonują na gruncie ustawy o VAT. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na sytuację wierzycieli, ale również na rozliczenia zalegających z płatnościami dłużników.

Orzecznictwo i interpretacje

Zobacz praktyczne zestawienie zmian w VAT

Obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiana niektórych stawek VAT – te zmiany obowiązują od 1 listopada br. Kolejne będą wchodzić w trakcie 2020 roku. Sięgnij więc po praktyczne podsumowanie zmian w VAT.

Poznaj wyjaśnienia resortu finansów dotyczące rozliczania przychodów z najmu prywatnego

Ministerstwo finansów zaprezentowało kolejne ważne objaśnienia podatkowe. Tym razem dotyczą one zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników PIT i CIT.

Już znamy rozstrzygnięcie spory o ustalanie dochodu zwolnionego w ramach decyzji o wsparciu nowej inwestycji

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, minister finansów wydał 25 października interpretację ogólną, która ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące rozliczania dochodu zwolnionego przez przedsiębiorców korzystających z decyzji o wsparciu nowej inwestycji (WNI).

Koszty ZUS

Uwaga: limit 30-trzydziestokrotności ma zostać zniesiony

W dniu 13 listopada br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 roku. Projekt został skierowany do pierwszego czytania. Co to oznacza w praktyce?

Komentarze

Zobacz, czy musisz limitować wydatki ponoszone w związku z działalnością w SSE

Jak wiadomo, od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wskazanych w ustawie o CIT kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Muszą poddać je limitowaniu do kwoty 3 mln zł w roku podatkowym. Jednak zdaniem sądów przy ustalaniu podlegających limitowaniu kosztów, nie uwzględnia się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Uwaga: od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. również podatnicy PIT i CIT będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.  To efekt wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym rozwiązań na wzór tych, które od dłuższego czasu funkcjonują na gruncie ustawy o VAT. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na sytuację wierzycieli, ale również na rozliczenia zalegających z płatnościami dłużników.

Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z pracą w zimie

Jak wiadomo zima jest okresem, w którym występują ujemne temperatury. Nie we wszystkich jednak branżach pracujących na powietrzu, okres zimowy jest czasem przestoju. Czy w związku z pracą na mrozie, pracodawca ma dodatkowe obowiązki względem pracownika? Jak rozliczać kosztowo takie obowiązkowe wydatki?