Sprawdź, jakie są ułatwienia dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które ułatwią, a w niektórych sytuacjach umożliwią funkcjonowanie wielu podmiotów. Do tej grupy należą rozwiązania dotyczące też aspektów finansowo-księgowych. Zostały one wprowadzone specustawą (tzw. tarczą antykryzysową) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Orzecznictwo i interpretacje

Uwaga: Więcej czasu na złożenie niektórych informacji podatkowych

Resort finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Sprawdź, jak zmienią się terminy.

Tarcza antykryzysowa: Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne

Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym - w tym zapomóg. Sprawdź, ich wysokość.

Tarcza antykryzysowa: Uwaga na zmianę przepisów o uldze na złe długi

Nowelizacja specustawy wyłączyła obowiązek rozliczania nieuregulowanych świadczeń pieniężnych przez poszkodowanych w wyniku pandemii dłużników. Poznaj szczegóły tych rozwiązań.

Koszty ZUS

Uwaga: Zapłata składki przekreśla możliwość jej zwolnienia przez ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej jest możliwe pod warunkiem, że przedsiębiorca ich wcześniej nie uregulował. Tak wynika z analizy przepisów specustawy, która wprowadziła przedmiotową ulgę.

Tarcza 2.0: Zwolnienie ze składek ZUS także dla większych przedsiębiorców

Objęcie zwolnieniem ze składek ZUS także przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób, a nie jak wcześniej jedynie mikrofirm – zakłada tarcza antykryzysowa 2.0. Tacy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 50% ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Komentarze

Zobacz, jak w praktyce zastosować jednorazową amortyzację

Amortyzacja zarówno w prawie bilansowym jak i podatkowym oznacza koszt, który związany jest ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest to koszt niewiążący się z wydatkowaniem środków pieniężnych. Charakterystycznym dla amortyzacji jest jej rozłożenie w czasie. Zatem pojęcie „amortyzacja jednorazowa” jest zaprzeczeniem idei amortyzacji. Niemniej jednak to koszt uzyskania przychodu i to niejednokrotnie znaczny.

Pamiętaj, że przy kosztowym rozliczaniu usług IT najważniejsza jest prawidłowo ich klasyfikacja

Usługi IT obejmują szeroki katalog usług. Z uwagi na brak występowania w ustawie o CIT pojęcia „usługi kompleksowej”, świadczenia w zakresie IT powinny być analizowane odrębnie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku świadczenia tego rodzaju usług pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązujący art. 15e ustawy o CIT wprowadza limitowanie w kosztach uzyskania przychodu tego rodzaju wydatków. Warto zaznaczyć, że zdaniem fiskusa w przypadku usług IT część świadczeń jest objęta tym limitem, a część nie. Dlatego każdorazowo w razie zakupu usług IT od podmiotu powiązanego należy pochylić się nad kwestią odpowiedniej klasyfikacji.

Kto ponosi koszty pobytu pracownika na przymusowej kwarantannie

Pytanie: Problem: Pracownik przebywa na przymusowej kwarantannie, jak prawidłowo wykazać jego nieobecność w pracy i jakie dokumenty powinien posiadać zakład pracy wypłacając mu ewentualny składnik wynagrodzenia? Kto ponosi koszt tej nieobecności?