Jak rozliczać wydatki ponoszone w trakcie epidemii COVID-19 na ograniczanie działalności

Stan zagrożenia epidemicznego wywołany epidemią tzw. koronawirusa (tj. wirusa SARS-CoV-19) spowodował wprowadzenie wielu ograniczeń w życiu nie tylko obywateli, ale także w życiu gospodarczym. Te ostatnie spowodowały, dla wielu przedsiębiorców konieczność ograniczenie działalności, a to z kolei: likwidacji środków trwałych, w tym inwestycji w obcych środkach oraz poniesienia kosztów przywrócenia wynajmowanego lokalu do stanu poprzedniego co rodzi pytania o odliczenie VAT i koszty.

Orzecznictwo i interpretacje

Uwaga na zmiany: Od lipca ZAW-RN składamy do własnego urzędu skarbowego

Ułatwienia dotyczące przepisów w zakresie składanych informacji w zawiadomieniu ZAW-RN wchodzą w życie od 1 lipca 2020 r. za sprawą m.in. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Poznaj szczegóły zmian.

Tarcza 4.0: Zmiany w odliczaniu darowizn i w uldze na złe długi

Już obowiązuje kolejna wersja Tarczy Antykryzysowej. Chodzi ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie podatków?

Sprawdź, jak poprawnie przygotować informację o umowach zawartych z nierezydentami

Stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 skłonił ministra finansów do przedłużenia terminu do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Mimo, że nowy termin już minął warto sprawdzić, czy złożone dokumenty są poprawne.

Koszty ZUS

Poznaj najnowsze wyjaśnienia resortu pracy na temat świadczenia postojowego w związku z COVID-19

Resort pracy wydał objaśnienia w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Sprawdź szczegóły.

Nowe wnioski na PUE ZUS w związku z rozwiązaniami tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0

Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”, spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Poznaj szczegóły.

Komentarze

Zobacz, czy wydatki na ugodę w związku z przymusowym wykupem akcji są kosztem podatkowym

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi). Jest to tzw. przymusowy wykup akcji (squeeze out). Podobnie jak uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, również uchwała w przedmiocie przymusowego wykupu akcji może zostać zaskarżona przez akcjonariuszy mniejszościowych. W takiej sytuacji może dojść do ugody. Powstaje jednak pytanie, czy jej koszty mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

Sprawdź, jak najkorzystniej podatkowo przekształcić formę działalności jednostki

Przedsiębiorca rozważający zmianę formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, ma do wyboru kilka możliwych rozwiązań. Niektórzy podatnicy decydują się na jej przekształcenie (restrukturyzację). Inni z kolei wybierają przeniesienie własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do nowo utworzonego podmiotu i kontynuację biznesu np. w ramach wydzielonej spółki celowej. Wybór określonego modelu wynika z wielu czynników, w tym skutków podatkowych planowanej operacji, które będą odmienne w zależności od przyjętego scenariusza.

Sprawdź, czy wydatki na programy CSR można bezpiecznie zaliczyć do kosztów podatkowych

Wielu przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności angażuje się w programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR). Ich celem jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi jak i biznesowymi. Przedsiębiorcy ponoszą często niemałe wydatki na ten cel. Powstaje pytanie, czy mogą bezpiecznie zaliczać je do kosztów podatkowych.