Zobacz, jak przepisy tarczy antykryzysowej wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych

Przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa, wolno korzystać z różnych form pomocy, głównie w ramach przygotowanej przez rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej. Takie wsparcie może wywoływać u ich beneficjentów skutki podatkowe – w tym również pod kątem kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty ZUS

Zobacz, czy zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego podlega pod RODO

Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z dopełniania wobec nich obowiązku informacyjnego. Taką informację przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Uwaga! ZUS sam pozyska z USC odpisy potrzebne do wypłaty zasiłku

W czasie stanu epidemii koronawirusa Zakład Ubezpieczeń Społecznych ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.

Komentarze

Zobacz, jak wyliczyć dochód do zwolnienia z opłacania składek ZUS

Pytanie: Jak ustalić dochód do 7.000 zł u przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym? Czy tacy przedsiębiorcy zostali pozbawieni tego przywileju?

Zobacz, jak po zmianach rozliczać koszty przy płatności na rachunek spoza białej listy

 W przypadku zapłaty należności o wartości 15.0000 zł lub więcej na rachunek bankowy niewskazany na tzw. białej liście podatnik musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym. Przepisy te w zmienionej formie obowiązują też w czasie pandemii a już od 1 lipca r. nastąpiła ich kolejna zmiana.

Uwaga! Już obowiązują ważne zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej

Już obowiązuje najnowszy pakiet zmian w ustawach podatkowych. Zmiany dotyczą między innymi płatności na rachunki spoza białej listy oraz zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług. Nowelizacja obowiązuje od 1 lipca.