Sprawdź, jakie są konsekwencje zawyżenia kosztów uzyskania przychodów

Kwestia zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wciąż budzi wątpliwości nawet doświadczonych księgowych. Niestety mimo upływu lat sytuacje nie ulega poprawie, a resort finansów zdaje się nie widzieć problemu. Może dlatego, że błędne zawyżenie kosztów pozwala fiskusowi zarówno na odsetkowy „domiar” podatkowy, jak również na postawienie zarzutów karnoskarbowych. 

Orzecznictwo i interpretacje

Uwaga! TSUE po raz kolejny broni prawa do odliczenia VAT

W ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych określeń podatkowych jest pojęcie „należytej staranności”. Polskie organy podatkowe nadużywają tej swoistej „broni” w każdej możliwej sytuacji, z którą borykają się podatnicy. W szczególności pojawił się trend wśród urzędów, który prowadzi do wniosku, że podatnik dla celów zachowania prawa do odliczenia VAT powinien wręcz prowadzić „śledztwo” w stosunku do swoich kontrahentów. Z tego punktu widzenia tak ważny jest najnowszy wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-430/19.

Upewnij się, czy poprawnie wdrożyłeś stosowanie kodów CN i nowej PKWiU w swojej firmie

Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów i usług poprzez zastąpienie PKWiU z 2008 roku w odniesieniu do towarów, unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) i PKWIU (2015) w odniesieniu do usług. Upewnij się, że wdrożona w Twojej firmie procedura jest prawidłowa.

Praktyczne zestawienie zmian, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.

Od początku lipca obowiązuje nie tylko nowa matryca stawek VAT, jest też sporo zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Zmian jest dużo i wynikają one z różnych aktów prawnych. W tabeli zebraliśmy najważniejsze nowe regulacje wraz z podaniem podstawy prawnej.

Koszty ZUS

Sprawdź, czy prawidłowo rozliczasz urlopy po ostatnich zmianach przepisów

Sezon urlopowy w pełni. Upewnij się, czy prawidłowo rozliczasz urlopy wypoczynkowe. Pamiętaj o nowych wskaźnikach obowiązujący w 2020 roku oraz o zmianach wprowadzonych tarczą 4.0. Omówienie tej problematyki przedstawiamy na 17praktycznych przykładach.

Pamiętaj, że informację o stanie konta ubezpieczonego sprawdzisz tylko na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa, informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić w tym roku wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Osoby, które o to wystąpią, informację otrzymają również w wersji papierowej.

Komentarze

Zobacz, czy zawieszenie spłaty rat leasingowych wpływa na rozliczanie kosztów podatkowych

Niespodziewanie dla wszystkich – także przedsiębiorców nastał trudny czas. Nie można jeszcze określić w jaki sposób ostatecznie pandemia odbije się na gospodarce. Pewne jest, że pozytywnego skutku na niej nie wywrze, a wielu przedsiębiorców odczuwa jej oddziaływanie od początku tego trudnego okresu. Rzutuje ona na płynność finansową i rodzi problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. W tym także z tytułu leasingu. Sprawdź więc, jakie są kosztowe skutki takich zdarzeń.

Uwaga! Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek „u źródła” na celowniku fiskusa

Rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych rodzą wiele praktycznych trudności i dokumentacyjnych obowiązków. Również zmieniające się zasady opodatkowania dywidend i płatności za niektóre usługi podatkiem „u źródła” (WHT) budzą wątpliwości co do ich prawidłowego stosowania. Obydwa zagadnienia coraz częściej są przedmiotem weryfikacji ze strony organów administracji skarbowej.

Sprawdź, jak od strony kosztów podatkowych rozliczyć cesję wierzytelności

 Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe – także na gruncie kosztów uzyskania przychodów.