nr 17 GRUDZIEŃ 2013 - STYCZEŃ 2014

Wydatki na organizacje spotkania wigilijnego można zaliczyć do kosztów

Firma chce zorganizować z okazji świąt Bożego Narodzenia spotkanie wigilijne dla pracowników, na którym przewidziane jest podsumowanie pracy firmy, poczęstunek zakupiony u firmy cateringowej i wspólne śpiewanie kolęd. CIT/PIT - Czy wydatki na imprezę świąteczną można zaliczyć do kosztów spółki?PIT - Czy udział w wigilii jest przychodem pracownika?VAT -Jak odróżnić usługi cateringowe od usług gastronomicznych?UoR – Jak koszty organizacji wigilii dla pracowników ująć w księgach rachunkowych?

W trakcie inwentaryzacji mogą powstać różnice które trzeba rozliczyć

Ujawnione w tracie inwentaryzacji przeprowadzonej przez podatnika różnice inwentaryzacyjne, w postaci nadwyżek magazynowych, stanowią przychody podatkowe. Natomiast niedobory magazynowe mogą być uznane za pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącane w dacie ich poniesienia.

W styczniu firma może wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości

Średnie i małe firmy z początkiem roku mają możliwość wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, które pozwolą uzyskać pełniejszą informację o jednostce i ułatwią pracę przy rozliczaniach.

nr 15 LISTOPAD 2013

  Wydatki okolicznościowe na flagi narodowe, znicze i kwiaty

W listopadzie jest kilka istotnych dla naszej tradycji świąt (Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości). Do przyjętych zwyczajów należy pamięć o zmarłych przez zakup wiązanek nagrobnych i zniczy, a także opieka nad grobami. Firma w ten sposób pamięta o zmarłych pracownikach. Chce także nabyć z okazji święta narodowego flagi państwowe, godło i elementy dekoracyjne w barwach narodowych. Czy wydatki poniesione na zakup flag, zniczy i kwiatów można zaliczyć do kosztów podatkowych?

  Od 1 października br. sklepy mogą przekazywać żywność bez VAT

Spółka prowadzi sieć sklepów spożywczych. Do tej pory produkty przeterminowane lub te których wiadomo było, że ze względu na kończący się termin przydatności do spożycia przedsiębiorca nie sprzeda przekazywał do utylizacji. Od 1 października 2013 r. nie tylko producenci, ale także sprzedawcy produktów spożywczych mogą darować je bez opodatkowania VAT. Przedsiębiorca zastanawia się, jakie są skutki podatkowe takich darowizn. Planuje też przy okazji przekazywania darowizn osobom fizycznym reprezentującym organizacje, którym chce przekazać darowizny, wręczać drobne upominki z logo sklepów promujące naszą firmę.

nr 14 PAŹDZIERNIK 2013

Wpływ na rachunek PayU należy ewidencjonować na kasie fiskalnej

Sklepy internetowe, w których kupujący mogą dokonać płatności, korzystając z opcji PayU, a wpłata traktowana jest na potrzeby VAT jak zaliczka, powinny ją ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej w momencie wpływu na konto podatnika w PayU.

Podatnik może wystąpić o wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie firmy w SSE

Przedsiębiorca, który sprzeda środek trwały po wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE), a przed upływem 5 lat od wprowadzenia go do ewidencji, nie będzie narażony na utratę prawa do wykorzystanego już zwolnienia od podatku CIT.

nr 12 SIERPIEŃ 2013

„Teren zabudowany” od 1 kwietnia 2013 r. jest określony w ustawie o VAT

Minister finansów ustalił w interpretacji ogólnej, że w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zmieniły się warunki zastosowania zwolnienia od podatku u źródła

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest spółka z o.o. z siedzibą w Niemczech. Spółka niemiecka ma 25% udziałów w spółce polskiej. W styczniu 2013 r. spółka niemiecka udzieliła spółce polskiej pożyczki. Odsetki od pożyczki płacone są raz na kwartał. CIT Jakie są zasady opodatkowania odsetek wypłacanych zagranicznemu podmiotowi? CIT Czy polska spółka ma pobrać podatek u źródła? CIT Kiedy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego? Jak dokumenty są konieczne do skorzystania ze zwolnienia?    UoR – Jak w księgach rachunkowych zapisać takie zdarzenie?

nr 11 LIPIEC 2013

Wypłacone wynagrodzenie przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych

Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę. W sezonie wakacyjnym część z tych osób wykonuje na rzecz pracodawcy dodatkowe czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ponadto latem, firma przyjmuje studentów do drobnych prac biurowych, którzy są zatrudnieni na umowy zlecenia, a ich wynagrodzenie często nie przekracza 200 zł. CIT Kiedy można zaliczyć do kosztów wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych?PIT Jak należy rozliczyć małe umowy zlenicenia lub o dzieło?UoR – Jak wypłacone wynagrodzenie ująć w księgach rachunkowych?

Wydatki na remont siedziby można zaliczyć bezpośrednio w koszty

Firma zdecydowała się na przeprowadzenie kilku prac budowlanych w budynku w którym mieści się jej siedziba. Przy kwalifikacji wydatków do kosztów spółka ma problem z rozróżnieniem, które z wykonanych pracpowinna uznać za prace o charakterze modernizacyjnym od których będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a które zaliczyćdo prac remontowych i zaliczyć bezpośrednio w koszty.SprawdźCIT Na czym polega ulepszenie środka trwałego?VAT Jak odliczyć VAT od wydatków inwestycyjnych?UoR Jak zaksięgować wydatki na remont?

nr 9 MAJ 2013

Wydatki na nabycie budynku mogą wprost stanowić koszt podatkowy tylko wyjątkowo

Wydatki na nabycie nieruchomości mogą wprost stanowić koszt uzyskania przychodu wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT). Są to przykładowo koszty, które służą osiągnięciu przychodu z dzierżawy rzeczy lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów . Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 5 lutego 2013 r., (sygn. akt II FSK 1242/11).

Wydatki na majówkę dla pracowników mogą być kosztem podatkowym

Spółka planuje zorganizować imprezę integracyjną – wyjazd na majówkę dla pracowników w celu uznania dotychczasowych osiągnięć pracowników i zmotywowania ich do dalszej zespołowej pracy. Zastanawiamy się z jakich środków sfinansować imprezę i czy możemy zaliczyć te wydatki do kosztów. Mamy też wątpliwości czy u pracowników biorących udział w tym wyjeździe powstaje z tego tytułu przychód do opodatkowania.CIT – Z jakich środków sfinansować imprezę integracyjną?PIT- Czy z tytułu udziału pracownika w majówce powstaje u niego przychód? UoR – Jak zapisać w księgach rachunkowych wydatki na wyjazd dla pracowników?

nr 8 MARZEC 2013

Wykorzystywanie w firmie użyczonego samochodu osobowego 

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z PIT rozliczam się na zasadach ogólnych. Aby sfinansować zakup nowego lokalu handlowego, zamierzam sprzedać samochód, który niedawno kupiłem. Zamiast niego tymczasowo będę wykorzystywać auto, które bezpłatnie ma mi użyczyć jeden z członków rodziny. Czy wspomniane użyczenie spowoduje u mnie przychód z działalności gospodarczej, od którego będę musiał zapłacić podatek? Jak kwalifikować podatkowo wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu, w tym ponoszone na zakup paliwa?

Wydatki związane z prowadzoną działalnością obniżą podatek w rocznym PIT

Przedsiębiorcy mogą uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT wydatki, które ponieśli w 2012 roku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in. jednorazowe odpisy amortyzacyjne, zakupy na potrzeby firmy o wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł, zapłacony podatek od nieruchomości czy od środków transportowych, wynagrodzenia wypłacone pracownikom, a także wydatki na ubezpieczenia oraz usługi i porady specjalistów. Dzięki temu wykażą do zapłaty znacznie mniejszą kwotę podatku dochodowego.

nr 7 LUTY 2013

Za czas zimowego urlopu przysługuje takie wynagrodzenie jak za czas pracy

Na początku lutego w naszym województwie zaczyna się zimowa przerwa w szkołach a wraz z nią początek urlopów naszych pracowników, którzy chętnie towarzyszą swoim pociechą w śnieżnym szaleństwie. Ponieważ z początkiem roku każdy pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu, więc właśnie ta instytucja najczęściej jest wykorzystywana w ferie. Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika korzystającego z dni wolnych?

W 2013 r. nie zmienia się wysokość odpisu na ZFŚS

W naszej firmie istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z tego funduszu w przeznaczane są głownie na dofinansowanie świadczeń urlopowych. Proszę o informację jakiej wysokości odpis obowiązuję w 2013 r. oraz na jak rozliczyć środki przekazywane pracownikom z funduszu?

nr 6 STYCZEŃ 2013

Wydatki na samochód zastępczy można zaliczyć do kosztów podatkowych

Nasza firma często korzysta z samochodów zastępczych w sytuacji gdy nasze służbowe auta są serwisowane lub naprawiane. Zazwyczaj warsztaty proponują nam takie rozwiązane na czas gdy pozostawiamy u nich swoje samochody. Jakie konsekwencje podatkowe ma takie działanie.CIT/PIT – Czy wydatki na eksploatacje zastępczego samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?VAT – Czy można odliczyć VAT z faktur za benzynę do służbowego auta?UoR – Jak zaksięgować wydatki dotyczące samochodu zastępczego?

Wydatki na imprezę karnawałową dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów

Spółka planuje zorganizować imprezę integracyjną (rozważamy bal karnawałowy lub kilkudniowy zagraniczny wyjazd na narty) dla pracowników w celu uznania ich dotychczasowych osiągnięć i zmotywowania do dalszej zespołowej pracy. Zastanawiamy się, z jakich środków sfinansować imprezę i czy możemy zaliczyć te wydatki do kosztów? Czy po stronie pracownika z tytułu udziału w imprezie powstaje przychód do opodatkowania? CIT - Z jakich środków sfinansować wyjazd integracyjny?CIT - Czy wydatki na wyjazd integracyjny można zaliczyć do kosztów podatkowych?PIT - Czy udział w wyjeździe integracyjnym stanowi przychód pracownika?VAT – Czy od ww. wydatków można odliczyć VAT?UoR – Jak zapisać w księgach rachunkowych wydatki na imprezę karnawałową lub wyjazd?