167

Zobacz, jak prawidłowo rozliczać koszty w transakcjach z przedsiębiorcami nierejestrowymi

Działalność nierejestrowa to nie tylko szansa dla osób chcących skorzystać z możliwości tej nowej formy zarobkowania, ale z powodu niejasnych przepisów także duże wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy dokonują z nimi transakcji oraz rozliczających te transakcje księgowych.  

166

Uwaga na zmiany w rozliczaniu wydatków na związki zawodowe w firmie

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w przepisach, które nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane w funkcjonowaniem związków zawodowych w firmach. Obowiązki te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe i księgowe przedsiębiorców. Sprawdź szczegóły.

165

Nieoczywiste i ryzykowne koszty podatkowe – krótki podręcznik, czego nie przekazywać do księgowania

Większość małych przedsiębiorców korzystających z zewnętrznej księgowości wychodzi z założenia, że ta za nich zadecyduje, jakie koszty i odliczenia są prawidłowe, a jakie nie. Założenie to w praktyce (np. w toku kontroli) może okazać się błędne, co wynika z wielu powodów. Czasami bowiem księgowi nie weryfikują do końca (lub w ogóle) przekazywanych faktur, bo albo nie mają tego obowiązku w umowie, albo nie czują się zobowiązani lub po prostu nie mają wystarczających danych od przedsiębiorcy.

164

Jak prawidłowo rozliczyć koszty odpisu na ZFŚS?

Z końcem września upłynął termin zapłaty drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sprawdź, jakie są praktyczne skutki tej czynności na gruncie przepisów o podatku dochodowym, VAT i bilansowych. Poznaj także konsekwencje wpłaty po terminie.  

163

Poznaj najnowsze zmiany w podatkach dochodowych, które weszły w życie od 19 lipca 2018 r.

Ustawodawca przyzwyczaił nas już do zmian przepisów na dokonywanych na niekorzyść podatników, za to z myślą o interesie fiskusa. Dlatego cieszyć może fakt, że na zmianach w ustawach o PIT i CIT obowiązujących od 19 lipca 2018 r. skorzystają przede wszystkim podatnicy. Niestety, radość tę mąci nieco fakt, że część wspomnianych zmian to próba naprawy błędów i prawnych niedoróbek, które pojawiły się w tych ustawach przy okazji poprzedniej nowelizacji.  

162

Poznaj podatkowe skutki wdrożenia przepisów RODO w firmie

Obowiązujące od niedawna regulacje RODO istotnie zwiększyły zakres obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych. Ich wdrażanie firmach wywołuje również skutki podatkowe, przede wszystkim na gruncie przepisów o podatku dochodowym i VAT. 

161

Jak poprawnie rozliczać odsetki od pożyczek w kosztach podatkowych?

Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, która zmieniła zasady wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskaniem finansowania od podmiotów powiązanych (tzw. cienkiej kapitalizacji). Zmieniły się także zasady rozliczania opłat leasingowych. Sprawdź, jak bezpiecznie stosować nowe regulacje. CIT – Jak rozliczyć cienką kapitalizację po najnowszych zmianach przepisów?

160

Jak rozliczyć koszty wypoczynku pracowników w obiektach będących własnością pracodawcy?

Miesiące letnie tradycyjnie są okresem, w którym pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych. Jedni preferują popularne wczasy pod gruszą, inni zaś korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku. Zdarza się, że korzystają w tym celu z obiektów należących do pracodawców. Sprawdź, jakie są podatkowe konsekwencje takiego wypoczynku. 

159

Sprawdź, jak rozliczyć koszty remontu będącego ulepszeniem środka trwałego

W sezonie letnim wielu przedsiębiorców przeprowadza remonty posiadanych środków trwałych. Remont to przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego (także polegające m.in. na wymianie zużytych składników) – następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące jej wynikiem. Remont nie może zwiększać wartości początkowej środka trwałego. Jak zatem należy rozliczyć go od strony kosztowej?

158

Pamiętaj o nowych ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ograniczające możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów niektórych wydatków. Chodzi tu m.in. o opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych oraz licencji. Sprawdź, jak bezpiecznie „wrzucać” w koszty takie wydatki. 

157

Jak rozliczać koszty związane z przestojem w produkcji

W firmie produkcyjnej może zdarzyć się nieoczekiwany przestój ze względu na załamanie popytu na rynku. Dla przedsiębiorstwa oznacza to powstanie kosztów. Dowiedź się jak takie koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych rozliczyć i w księgach. 

156

Rozliczamy koszty związane z obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego w firmie

Do najważniejszych obowiązków nałożonych na podatników w ostatnim czasie, niewątpliwie należą te związane z tworzeniem i wysyłką plików JPK. Ich realizacja jest nie tylko czasochłonna, ale również wymaga ponoszenia określonych wydatków niezależnie od tego, czy przedsiębiorca z nałożonych w tym zakresie powinności wywiązuje się we własnym zakresie, czy też obsługę JPK powierzył profesjonalistom. Obowiązki te nie pozostają więc bez wpływu na jego rozliczenia w podatku dochodowym. 

155

Jak rozliczać podatkowo nową opłatę recyklingową, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Od początku roku sprzedawcy mają obowiązek doliczać do wydawanych klientom toreb foliowych specjalną opłatę recyklingową. Nie pozostaje to bez wpływu na ich rozliczenia podatkowe, zarówno na gruncie przepisów o podatku dochodowym, jak i VAT. Poznaj szczegóły.

154

Zobacz, jakie ważne zmiany w PIT obowiązują od 2018 roku

Z początkiem roku weszły w życie ważne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tui o podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50 % koszty podatkowe. To jednak tylko niektóre zmiany w PIT, które już obowiązują. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

153

Dowiedz się, jakie nowe przepisy musisz stosować od początku roku

Wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów, zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych, nowe regulacje odnośnie rozliczania wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu, to tylko niektóre zmiany, jakie zaczęły obowiązywać z początkiem 2018 roku.