177

Jak rozliczać w kosztach wydatki na prywatne auto wspólnika spółki cywilnej

W obrocie gospodarczym często się zdarza, że wspólnicy spółek cywilnych używają swoich prywatnych samochodów w celu załatwiania spraw spółki. W takich przypadkach trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczaniu takich świadczeń – także na gruncie kosztów uzyskania przychodów.

176

Jak rozliczać koszty związane z wypłatą dywidendy

Zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców decyduje o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok. Jedną z możliwości podziału zysku jest wypłata dywidendy. Jakie są praktyczne konsekwencje realizacji tego prawa? Czy ma to wpływ na kwestię rozliczania kosztów podatkowych?

175

Jak rozliczać wydatki na rzecz kontrahentów i potencjalnych klientów firmy

 Dbałość o dobre relacje z kontrahentami, zarówno z obecnymi, jak i tymi, z którymi firma współpracowała albo dopiero zamierza współpracować w przyszłości, to jeden z istotnych czynników wpływających na jej pozycję rynkową. W celu podtrzymywania oraz nawiązywania takich relacji przedsiębiorcy ponoszą nakłady finansowe, które trzeba prawidłowo rozliczyć podatkowo i księgowo. 

174

Przy sezonowym korzystaniu ze środków trwałych, trzeba pamiętać o szczególnych zasadach ich amortyzacji

W obrocie gospodarczym często się zdarza, że z różnych przyczyn przedsiębiorcy decydują się na czasowe zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Takimi przyczynami mogą być nie tylko zdarzenia losowe, ale również inne czynniki np. sezonowość tej działalności. Wspomniana przerwa w aktywności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na podatkowe i księgowe rozliczenia tych podmiotów.   

173

Jak rozliczać wydatki na bilety lotnicze w kosztach przedsiębiorcy

Globalizacja gospodarki i szybki rozwój połączeń lotniczych (a szczególnie tzw. tanich linii lotniczych) sprawiają, że przedsiębiorcy oraz ich pracownicy coraz częściej wybierają przeloty samolotem, jako alternatywę dla podróży służbowych odbywanych samochodem, pociągiem czy statkiem. Pozwala im to zaoszczędzić nie tylko cenny czas, ale i pieniądze. Sprawdź, jak podatkowo i księgowo rozliczać wydatki związane z takimi przelotami.

172

ZMIANY W PIT/CIT: Jak prawidłowo stosować nowe zasady rozliczania samochodów osobowych

Od początku roku obowiązują nowe regulacje dotyczące firmowych samochodów. Dla większości podatników są one mniej korzystne niż dotychczasowe. Sprawdź, czy ograniczenia w zakresie rozliczania kosztów związanych z firmowymi autami, dotyczą także Twojej firmy.

171

Zobacz, czy można ująć jednorazowo w koszty podatkowe, koszty pośrednie nieistotne

Podatnicy często ponoszą wydatki, które z punktu widzenia ich działalności są bilansowo nieistotne. Czy jest możliwe jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie?

170

Pamiętaj o nowych zasadach wydawania interpretacji indywidualnych od 1 stycznia 2019 r.

Od początku roku obowiązują nowe regulacje, które mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem interpretacji indywidualnych do szkodliwych z punktu widzenia interesów fiskusa optymalizacji podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatków dochodowych i VAT. Jednak obostrzenia dotykają nie tylko podatników zainteresowanych uzyskaniem takich interpretacji, ale również tych, którzy już je posiadają.

169

Jak prawidłowo rozliczyć premie roczne dla pracowników za 2018 rok?

Regułą jest, że wielu pracodawców pod koniec roku bądź po jego zakończeniu, wypłaca swoim pracownikom premie i nagrody jako wyraz docenienia ich zawodowego zaangażowania, a także dostrzegając motywacyjny charakter takich działań. Wywołuje to określone skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i ustawy o rachunkowości. 

168

Jak bezbłędnie rozliczać wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia w firmie?

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki, kierując się nie tylko chęcią podtrzymania rodzimej tradycji, ale również względami komercyjnymi. W wielu przypadkach rozliczanie tych kosztów budzi wątpliwości zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i prawa bilansowego.