184

Uwaga: od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. również podatnicy PIT i CIT będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.  To efekt wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym rozwiązań na wzór tych, które od dłuższego czasu funkcjonują na gruncie ustawy o VAT. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na sytuację wierzycieli, ale również na rozliczenia zalegających z płatnościami dłużników.

182

Jak rozliczać w kosztach wydatki na bony i kupony na posiłki profilaktyczne dla pracowników

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy w związku z panującymi chłodami wielu pracodawców musi zapewnić swoim pracownikom posiłki profilaktyczne, a w razie braku takiej możliwości, w inny przewidziany przepisami sposób uczynić zadość ciążącym na nich w tym zakresie obowiązkom. Począwszy od 9 lipca 2019 r. takim sankcjonowanym przez prawo pracy sposobem jest przekazanie pracownikom bonów, kuponów, talonów i innych kart żywieniowych. Warto zatem zapoznać się z podatkowymi oraz księgowymi skutkami omawianych działań.   

183

Sprawdź, jak nowe przepisy o split payment wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych

Zmiany w zakresie split payment, które weszły w życie 1 listopada br. i biała lista podatników VAT obowiązująca od września, mają związek z obowiązkiem posiadania przez przedsiębiorców określonych rachunków bankowych. Choć są to zmiany w VAT, to są one również istotne dla rozliczeń w podatkach dochodowych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

181

Dowiedz się, jak rozliczyć w kosztach pracodawcy ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy

Okres powakacyjny to czas, w którym wielu pracowników wykorzystało przysługujący im w danym roku urlop wypoczynkowy albo przynajmniej jego część. Tym, którym z określonych przepisami przyczyn się to nie udało, na przykład w związku ze zmianą pracodawcy, należy się pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jego wypłata rodzi skutki podatkowe zarówno po stronie uprawnionego, jak i wypłacającego. 

180

Uwaga: niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 r.

Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto. Sprawdźmy, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

Spis treści

179

Jak kosztowo rozliczać wydatki na kasy rejestrujące po zmianie przepisów w 2019 roku

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych. Na ich podstawie urządzenia starszego typu, czyli z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku na rzecz tzw. kas online. Podatnicy dokonujący zakupu wspomnianych urządzeń powinni pamiętać o prawidłowym rozliczeniu tych transakcji, zarówno pod kątem przepisów podatkowych, jak i prawa bilansowego. 

178

Dowiedz się, jak kosztowo rozliczyć wydatki na zakup i modernizację lokalu

Podatnik będący przedsiębiorcą może kupić mieszkanie, które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności. Czy wydatki na zakup i przystosowanie lokalu do potrzeb firmy można bezpiecznie zaliczyć do kosztów podatkowych? 

177

Jak rozliczać w kosztach wydatki na prywatne auto wspólnika spółki cywilnej

W obrocie gospodarczym często się zdarza, że wspólnicy spółek cywilnych używają swoich prywatnych samochodów w celu załatwiania spraw spółki. W takich przypadkach trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczaniu takich świadczeń – także na gruncie kosztów uzyskania przychodów.

176

Jak rozliczać koszty związane z wypłatą dywidendy

Zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców decyduje o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok. Jedną z możliwości podziału zysku jest wypłata dywidendy. Jakie są praktyczne konsekwencje realizacji tego prawa? Czy ma to wpływ na kwestię rozliczania kosztów podatkowych?

175

Jak rozliczać wydatki na rzecz kontrahentów i potencjalnych klientów firmy

 Dbałość o dobre relacje z kontrahentami, zarówno z obecnymi, jak i tymi, z którymi firma współpracowała albo dopiero zamierza współpracować w przyszłości, to jeden z istotnych czynników wpływających na jej pozycję rynkową. W celu podtrzymywania oraz nawiązywania takich relacji przedsiębiorcy ponoszą nakłady finansowe, które trzeba prawidłowo rozliczyć podatkowo i księgowo. 

174

Przy sezonowym korzystaniu ze środków trwałych, trzeba pamiętać o szczególnych zasadach ich amortyzacji

W obrocie gospodarczym często się zdarza, że z różnych przyczyn przedsiębiorcy decydują się na czasowe zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Takimi przyczynami mogą być nie tylko zdarzenia losowe, ale również inne czynniki np. sezonowość tej działalności. Wspomniana przerwa w aktywności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na podatkowe i księgowe rozliczenia tych podmiotów.   

173

Jak rozliczać wydatki na bilety lotnicze w kosztach przedsiębiorcy

Globalizacja gospodarki i szybki rozwój połączeń lotniczych (a szczególnie tzw. tanich linii lotniczych) sprawiają, że przedsiębiorcy oraz ich pracownicy coraz częściej wybierają przeloty samolotem, jako alternatywę dla podróży służbowych odbywanych samochodem, pociągiem czy statkiem. Pozwala im to zaoszczędzić nie tylko cenny czas, ale i pieniądze. Sprawdź, jak podatkowo i księgowo rozliczać wydatki związane z takimi przelotami.

172

ZMIANY W PIT/CIT: Jak prawidłowo stosować nowe zasady rozliczania samochodów osobowych

Od początku roku obowiązują nowe regulacje dotyczące firmowych samochodów. Dla większości podatników są one mniej korzystne niż dotychczasowe. Sprawdź, czy ograniczenia w zakresie rozliczania kosztów związanych z firmowymi autami, dotyczą także Twojej firmy.

171

Zobacz, czy można ująć jednorazowo w koszty podatkowe, koszty pośrednie nieistotne

Podatnicy często ponoszą wydatki, które z punktu widzenia ich działalności są bilansowo nieistotne. Czy jest możliwe jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie?

170

Pamiętaj o nowych zasadach wydawania interpretacji indywidualnych od 1 stycznia 2019 r.

Od początku roku obowiązują nowe regulacje, które mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem interpretacji indywidualnych do szkodliwych z punktu widzenia interesów fiskusa optymalizacji podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatków dochodowych i VAT. Jednak obostrzenia dotykają nie tylko podatników zainteresowanych uzyskaniem takich interpretacji, ale również tych, którzy już je posiadają.

169

Jak prawidłowo rozliczyć premie roczne dla pracowników za 2018 rok?

Regułą jest, że wielu pracodawców pod koniec roku bądź po jego zakończeniu, wypłaca swoim pracownikom premie i nagrody jako wyraz docenienia ich zawodowego zaangażowania, a także dostrzegając motywacyjny charakter takich działań. Wywołuje to określone skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i ustawy o rachunkowości. 

168

Jak bezbłędnie rozliczać wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia w firmie?

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki, kierując się nie tylko chęcią podtrzymania rodzimej tradycji, ale również względami komercyjnymi. W wielu przypadkach rozliczanie tych kosztów budzi wątpliwości zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i prawa bilansowego.