196

Zobacz, czy wydatki ujęte na skanie faktury można bezpiecznie zaliczyć do kosztów podatkowych

Regulacje ustaw o CIT i PIT w sposób bezpośredni nie odnoszą się w żaden sposób do możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów na podstawie niematerialnych wersji faktury tj. przykładowo skanu. Czy zatem forma dokumentu a nie jego treść, decyduje o jego kosztowym rozliczeniu?

Spis treści

195

Jak bezpiecznie zaliczać do KUP wydatki na samochody osobowe – analiza najnowszych objaśnień MF

W dniu 9 kwietnia 2020 r. minister finansów wydał długo oczekiwane (od uchwalenia zmian PIT i CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.) objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania samochodów. Są one ważne, gdyż tego rodzaju objaśnienia dają podatnikom ochronę analogiczną do wiążących interpretacji podatkowych. Z drugiej strony zawierają zaskakującą czasami interpretacje przepisów, której nie można pominąć, jako że będą się nią kierowały organy fiskusa (nawet jeżeli nie do końca z przepisami jest zgodna).

194

Sprawdź, jakie są konsekwencje zawyżenia kosztów uzyskania przychodów

Kwestia zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wciąż budzi wątpliwości nawet doświadczonych księgowych. Niestety mimo upływu lat sytuacje nie ulega poprawie, a resort finansów zdaje się nie widzieć problemu. Może dlatego, że błędne zawyżenie kosztów pozwala fiskusowi zarówno na odsetkowy „domiar” podatkowy, jak również na postawienie zarzutów karnoskarbowych. 

193

Zobacz, jak przepisy tarczy antykryzysowej wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych

Przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa, wolno korzystać z różnych form pomocy, głównie w ramach przygotowanej przez rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej. Takie wsparcie może wywoływać u ich beneficjentów skutki podatkowe – w tym również pod kątem kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

192

Jak rozliczać wydatki ponoszone w trakcie epidemii COVID-19 na ograniczanie działalności

Stan zagrożenia epidemicznego wywołany epidemią tzw. koronawirusa (tj. wirusa SARS-CoV-19) spowodował wprowadzenie wielu ograniczeń w życiu nie tylko obywateli, ale także w życiu gospodarczym. Te ostatnie spowodowały, dla wielu przedsiębiorców konieczność ograniczenie działalności, a to z kolei: likwidacji środków trwałych, w tym inwestycji w obcych środkach oraz poniesienia kosztów przywrócenia wynajmowanego lokalu do stanu poprzedniego co rodzi pytania o odliczenie VAT i koszty.

Numer specjalny 53

Poznaj najnowsze wytyczne dotyczące prawidłowego rozliczania kosztów związanych z samochodami osobowymi

Eksperci alarmują, że księgowi wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo rozliczać wydatki związane z samochodami osobowymi. Błędy pojawiają się między innymi przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów przy nabyciu i sprzedaży samochodu osobowego, do którego miały zastosowanie limitowane koszty podatkowe, przy rozliczaniu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, przy rozliczaniu opłat leasingowych, czynszu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze czy przy wykorzystywaniu samochodu osobowego dla celów mieszanych albo wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

191

Jak rozliczyć koszty i przychody w przypadku utraconych zaliczek i zadatków

Pandemia koronawirusa spowodowała u wielu polskich przedsiębiorców problemy finansowe. Przez to wiele firm nie jest w stanie wywiązywać się ze zobowiązań umownych względem swoich kontrahentów albo świadomie odstępuje od wykonania tych umów, ze względu na trudną sytuację na rynku. Często wiąże się to z utratą wpłaconych zaliczek oraz zadatków, co nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i księgowe tych podmiotów. 

190

Sprawdź, jakie są ułatwienia dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które ułatwią, a w niektórych sytuacjach umożliwią funkcjonowanie wielu podmiotów. Do tej grupy należą rozwiązania dotyczące też aspektów finansowo-księgowych. Zostały one wprowadzone specustawą (tzw. tarczą antykryzysową) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

189

Kosztowe rozliczanie wydatków na walkę z koronawirusem w firmie

Światowa pandemia COVID-19 dotyka nie tylko zwykłych obywateli, ale uderza również w podmioty gospodarcze. Dotychczas w przepisach ustaw podatkowych nie było specjalnych regulacji dotyczących podatkowych skutków działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu zapobiegania zakażeniu koronawirusowi. To samo odnosi się do wpływu epidemii na sytuację finansową firm. Dlatego warto przyjrzeć się, jak te przepisy stosować w nowej sytuacji.

188

Zobacz, kiedy zaliczyć w koszty wstępną opłatę leasingową

Leasing to w dzisiejszych realiach rzeczywistość większości przedsiębiorców. Przy tego typu umowach w grę wchodzi najczęściej opłata wstępna, która warunkuje zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu. Sprawdź, czy można ująć ją w kosztach, a jeśli tak – to w którym momencie.

187

Ulga na złe długi 2020 – analiza porównawcza dotychczasowej praktyki

Nowa ulga na złe długi wprowadzona od początku 2020 roku była już wielokrotnie opisywana od strony treści regulujących ją przepisów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż nie są to pierwsze przepisy tego rodzaju polskim prawie podatkowym (zarówno obowiązujące, jak i uchylone), to warto je porównać z praktyką stosowania tych regulacji. Być może pozwoli nam to zrozumieć, jakie będzie w kwestii stosowania tych regulacji stanowisko fiskusa.

186

Sprawdź, jakie są kosztowe skutki zmiany definicji małego podatnika od 1 stycznia 2020 r.

Z początkiem 2020 roku zmieniło się wiele przepisów podatkowych oraz związanych z nimi limitów, wyznaczających prawa i obowiązki podlegających tym przepisom podmiotów. Zmiany objęły również regulacje dotyczące tzw. małych podatników – w tym wysokość progów kwotowych decydujących o przynależności do tej grupy przedsiębiorstw.  Ta z pozoru błaha zmiana, wywołuje jednak daleko idące skutki.

185

Jak fiskus próbuje załatać lukę dotyczącą kosztów samochodu używanego także do celów prywatnych

Ograniczenie rozliczania najpierw VAT, a od prawie roku również kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych, nie jest proste w praktycznych stosowaniu. Ilość interpretacji w tym przedmiocie jest więc znaczna. Niektórzy eksperci wskazują ostatnio, że coraz częściej pojawiają są również stanowiska korzystne dla podatników. Czy na pewno tak jest?