Zobacz, czy zawieszenie spłaty rat leasingowych wpływa na rozliczanie kosztów podatkowych

Niespodziewanie dla wszystkich – także przedsiębiorców nastał trudny czas. Nie można jeszcze określić w jaki sposób ostatecznie pandemia odbije się na gospodarce. Pewne jest, że pozytywnego skutku na niej nie wywrze, a wielu przedsiębiorców odczuwa jej oddziaływanie od początku tego trudnego okresu. Rzutuje ona na płynność finansową i rodzi problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. W tym także z tytułu leasingu. Sprawdź więc, jakie są kosztowe skutki takich zdarzeń.

Uwaga! Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek „u źródła” na celowniku fiskusa

Rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych rodzą wiele praktycznych trudności i dokumentacyjnych obowiązków. Również zmieniające się zasady opodatkowania dywidend i płatności za niektóre usługi podatkiem „u źródła” (WHT) budzą wątpliwości co do ich prawidłowego stosowania. Obydwa zagadnienia coraz częściej są przedmiotem weryfikacji ze strony organów administracji skarbowej.

Sprawdź, jak od strony kosztów podatkowych rozliczyć cesję wierzytelności

 Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe – także na gruncie kosztów uzyskania przychodów.

Pamiętaj, że nie ma przepisów ograniczających sposób prowadzenia firmy ani dystrybucji jej zysków

Wspólnicy polskiej spółki założyli holding spółek zagranicznych i z ich wykorzystaniem uzyskali dywidendy z pominięciem podatku dochodowego od osób fizycznych. Powołując się na różne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, fiskus próbował zakwestionować dopuszczalność takich działań. Po stronie przedsiębiorców stanął sąd, stwierdzając, iż żaden ze znanych sądowi przepisów nie zawiera ograniczeń co do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę i jej wspólników, jak też w zakresie sposobu redystrybuowania zysku z tej działalności.

Jakie skutki w CIT ma umorzenie pożyczki otrzymanej w ramach tarczy

Pytanie: Czy spółka z o.o, która otrzymała w ramach tarczy COVID-19 pożyczkę z powiatowego urzędu pracy w wysokości 5.000 zł, w momencie, w którym uzyska umorzenie powinna tą kwotę opodatkować? Czy zaksięgować jako przychód wyłączony z opodatkowania?

Jak skorygować remanent początkowy za ubiegły rok

Pytanie: Została wszczęta czynność kontrolna przez US w celu zweryfikowania zeznania podatkowego. Przygotowując dokumenty dla US napotkałam błąd w PKPiR dotyczący remanentu początkowego za rok 2019. W 2018 roku został przeprowadzony remanent końcowy i niestety nie został on zaksięgowany, jako remanent początkowy w 2019 roku. W rozliczeniu rocznym za 2019 rok remanent początkowy został uwzględniony. Pytanie jak wyjść z tej sytuacji, ponieważ w PKPiR nie ma tego zapisu, jako pozycja 1.

Jak prawidłowo rozliczać koszty używania prywatnego auta do celów służbowych

Pytanie: Jestem wspólnikiem spółki z o.o. (spółka dwuosobowa, każdy po 50% udziałów). Jestem również prezesem zarządu (nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia). Jestem również zatrudniona na umowę o pracę w spółce z o.o. na stanowisku samodzielnego księgowego (umowa o pracę na czas nieokreślony). Spółka nie posiada samochodu osobowego (nie ma aktu własności ani leasingu, ani najmu). Używam prywatnego samochodu osobowego do celów prywatnych i również służbowych - jako wspólnik spółki. Czy prawidłowe jest podejście do opłacania rachunków za paliwo do samochodu prywatnego kartą firmową oraz o uznawaniu 75% wydatków na paliwo jako KUP spółki z o.o. oraz odliczaniu 50% VAT? Czy jako wspólnik powinnam napisać oświadczenie, że używam prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy powinna być zawarta jakaś umowa ze spółką? Proszę o wskazówki.