Zobacz, jak rozliczyć koszty leasingu przy użytkowaniu auta poza działalnością

Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej samochody osobowe, niejednokrotnie pozyskane do zasobów firmy ze środków zewnętrznych, na mocy umowy leasingu. Ale specyfika posiadania i wykorzystywania auta powoduje, że czasem trudno nie użyć go również do innych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Wówczas powstają ograniczenia w podatkowym rozliczaniu kosztów jego eksploatacji.

Tarcza antykryzysowa w praktyce – sprawdź z jakiej pomocy możesz skorzystać

Sytuacja przedsiębiorstw związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które pomogą w przetrwaniu ciężkiego dla wielu podmiotów gospodarczych okresu. Rządowy program tarczy antykryzysowej, który obecnie obowiązuje już w kolejnej odsłonie, wprowadza liczne ułatwienia i ulgi. Czy są one wystarczające, aby wszystkie przedsiębiorstwa przetrwały pandemię – to kwestia dyskusyjna. Nie podlega jednak wątpliwości, że z dostępnych ułatwień warto skorzystać.

Sprawdź, jak rozliczyć wydatki na najem i ubezpieczenie auta

Pytanie: Czy opłatę za najem auta zastępczego oraz jego ubezpieczenie, zaliczam do kosztów podatkowych w wysokości 75% (tak jak auto firmowe), bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? Czy odliczam od faktury najmu 50% VAT? Tak bym zrobiła, ale mam wątpliwości.

Sprawdź, czy wydatki usługi z zakresu IT mogą być uznane za koszty limitowane

Rozstrzygając sprawę podatnika – oczywiście także w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych poniesionych wydatków, na fiskus powinien wyjaśnić i uzasadnić, dlaczego akurat tak, a nie inaczej należy interpretować dany przepis. Organ zobowiązany jest wskazać, jakie argumenty stoją za jego postępowaniem. Nie może też stosować wykładni przepisów prowadzącej do zwiększenia obciążeń podatkowych, które mogą być nakładane na podatników tylko w drodze ustawy.

Jakie skutki w PIT ma zbycie nieruchomości nabytej w spadku

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych związanych ze zbyciem nieruchomości nabytej w spadku w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. Sprawdź komentarz eksperta.

Jak ująć na kontach koszty badania sprawozdania finansowego

Pytanie: Jesteśmy firmą produkcyjną, prowadzimy ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5. Bardzo proszę o szczegółową pomoc w zaksięgowaniu rezerw od zobowiązań. Faktura kosztowa zaliczkowa została otrzymana 8 listopada 2019 r. i zapłacona także w tym dniu. Rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 roku. Faktura wystawiona za „Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok (zgodnie z umową)”. Wartość końcowa faktury wynosi (netto + vat = brutto) 34.000,00 + 7.820,00 = 41.820,00. Faktura zaliczkowa opiewa na kwotę (netto + vat = brutto) 13.600,00 + 3.128,00 = 16.728,00. Po której stronie i na jakich kontach należy dokonać księgowań w 2019 i 2020 roku? Które kwoty ująć na poszczególnych kontach? Do których pozycji w bilansie przypisać konta?

Jak poprawnie złożyć CIT-8 i bilans dla spółki w likwidacji

Pytanie: Spółka z o.o. w 2019 roku została postawiona w stan likwidacji. Bilans zamknięcia mam na 16 czerwca 2019 r., a bilans otwarcia dla sp. z o.o. w likwidacji – 17 czerwca 2019 r. Czy spółka powinna sporządzić dwie odrębne deklaracje CIT-8 (od 1 stycznia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. oraz od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)? Czy do e-KRS spółka powinna złożyć dwie odrębne bilanse? Dodam, że bilans zamknięcia na 16 czerwca 2019 r. był już składany przez prawnika, ale raczej nie w wersji xml.

Czy przy zapłacie z pominięciem rachunku bankowego istnieją koszty uzyskania przychodów

Otrzymywanie lub dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) – przekracza 15.000 zł lub jej równowartość. A co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia przykładowo z barterem, kompensatą czy pobraniem?

Czy opłata licencyjna za znak towarowy może być kosztem podatkowym

Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opłat licencyjnych wynikających z tego tytułu, niejednokrotnie stanowi nieodłączny element prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jednak czy można przyjąć, że tego rodzaju wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym?