Zobacz, jak wrzucić w koszty wydatki na najem auta dla członka zarządu

Pytanie: Mam pytanie odnośnie samochodu wynajmowanego przez sp. z o.o. Z samochodu mają korzystać członkowie zarządu do celów służbowych. Planujemy umożliwić korzystanie z auta także do celów prywatnych. W tym celu w regulaminie korzystania z auta przez członków zarządu planujemy wskazać, że sp. z o.o. zgadza się na wykorzystanie auta do celów prywatnych. Przy czym wiąże się to z miesięczną opłatą ryczałtową 250 zł od każdego z członków zarządu. Cena najmu auta to 1.000 zł + 23% VAT. Czy taka konstrukcja regulaminu jest poprawna? Jak rozliczyć w takim wypadku koszty? Czy możliwe jest wliczenie w koszty pełnej kwoty najmu oraz paliwa opłacanego przez członków zarządu? Czy też analogicznie jak w przypadku podatku VAT obowiązuje stawka 50% ze względu na wykorzystanie auta do celów prywatnych? Jak wygląda kwestia rozliczenia podatkowego członków zarządu?

Rozliczenie prywatnego auta w działalności a ulga rehabilitacyjna

Pytanie: Czy osobie, która posiada decyzje przyznająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z KRUS przysługuje odliczenie z tytułu wykorzystywania samochodu będącego jej własnością?

Kiedy potrzebny jest dodatkowy regulamin używania samochodów służbowych

Pytanie: Firma zatrudnia dwóch handlowców mobilnych, na podstawie umów o pracę, w trybie zadaniowego czasu pracy. Zostały przekazane im samochody osobowe, zgłoszone na VAT-26. Na tę okoliczność został zawarty dokument o nazwie: „Oświadczenie pracodawcy o powierzeniu mienia pracownikowi, z obowiązkiem zwrotu, wg art. 124 Kodeksu Pracy. Ustalenie warunków korzystania i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.” Oświadczenie to zawiera, między innymi, informację o tym, że: mienie Pracodawcy powierzone zostało w celu wykonywania obowiązków służbowych Pracownika, wynikających z zawartej umowy o pracę oraz poleceń Pracodawcy, Pracownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w przekazanej książce „ewidencja przebiegu pojazdu”, oraz przedkładania jej Pracodawcy w okresach miesięcznych, w celu prawidłowych rozliczeń podatkowych, koszty eksploatacji powierzonego samochodu używanego do celów służbowych pokrywa Pracodawca. Pracodawca nie będzie pokrywał nieuzgodnionych wydatków, niestanowiących zwykłych kosztów eksploatacji samochodu. Rozliczenie kosztów eksploatacji powierzonego samochodu będzie dokonywane na podstawie faktur VAT zawierających numer rejestracyjny samochodu, faktury wystawiane w dni wolne od pracy będą uwzględniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Czy w tej sytuacji potrzebne jest tworzenie dodatkowego regulaminu użytkowania samochodów służbowych do celów podatkowych?

Jak rozliczyć ratę leasingu samochodu osobowego

Pytanie: Spółka z o.o. wykupiła samochód z leasingu i wzięła kolejny w leasing samochód osobowy (wartość do 150.000 zł). Otrzymała fakturę za czynsz inicjalny netto 9.329,27 VAT – 2.145,73 VAT – odliczenie 50%. Jak będzie wyglądało księgowanie w ujęciu podatkowym i bilansowym Jak będzie księgowana rata leasingu w ujęciu podatkowym i bilansowym? Czy samochód z leasingu o wartości 3.600 zł mogę jednorazowo dokonać amortyzacji (ujęcie podatkowe i bilansowe)? Firma zakupiła też samochód osobowy używany za około 5.000zł + PCC około 100 zł. Czy można jednorazowo dokonać amortyzacji? Czy będzie tak samo w ujęciu podatkowym i bilansowym? Samochód, który wykupili z leasingu i kupili na umowę kupna-sprzedaży jeszcze nie przerejestrowali. Czy w takiej sytuacji można przyjąć na środki trwałe i dokonać amortyzacji? Obydwa samochody plus auto w leasingu są używane w działalności – kupują paliwo i materiały eksploatacyjne.

Jak rozliczyć koszty zakup samochodu będącego prywatną własnością przedsiębiorcy

Pytanie: Czy od zakupu samochodu osobowego stanowiącego prywatną własność przedsiębiorcy, można zaliczyć w koszty 20% wartości samochodu? Zaznaczam, że przedsiębiorca nie wprowadził samochodu do ewidencji środków trwałych.

Dowiedz się, jak zaksięgować cesję umowy leasingu

Pytanie: Jak zaksięgować cesję umowy leasingowej na samochód osobowy, która była zawarta 13 września 2017 r.? Wartość samochodu to 72.995,93 zł. Wartość resztowa – 73,00 zł. Spłata rozłożona na 44 raty. Po cesji zostało do zapłaty 15 rat na kwotę 31.448,59 zł. Umowy leasingu operacyjnego traktujemy w księgach rachunkowych jako finansowy. W jakiej wysokości dokonać księgowań na konto 010 – środki trwałe oraz 249 – pozostałe rozrachunki? Jak ustalić amortyzację?

Czy proporcjonalne rozliczanie kosztów dotyczy także kwoty VAT

Pytanie: Moje pytanie dotyczy leasingu drogiego samochodu osobowego, a dokładnie tego co zaliczamy do KUP. Ustalamy proporcie, stosujemy ją do kwoty netto. Tylko dlaczego do VAT, skoro VAT w całości jest kosztem (50% odliczany z VAT a drugie 50%w koszty). Tak wyczytałam w jednym z artykułów w prasie. A tutaj netto + 50% VAT mnożymy przez ustalony współczynnik proporcji. Bardzo proszę o odpowiedz, bo nie wiem co mam zaliczyć do KUP.