WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie są konsekwencje zawyżenia kosztów uzyskania przychodów
Kwestia zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wciąż budzi wątpliwości nawet doświadczonych księgowych. Niestety mimo upływu lat sytuacje nie ulega poprawie, a resort finansów zdaje się nie widzieć problemu. Może dlatego, że błędne zawyżenie kosztów pozwala fiskusowi zarówno na odsetkowy „domiar” podatkowy, jak również na postawienie zarzutów karnoskarbowych. 

czytaj więcej »

Celem ratowania gospodarki – w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach tarczy antykryzysowej państwo oferowało pomoc finansową przedsiębiorcom. Okazuje się jednak, że tarcza ma też kolce. Wciąż nowelizowane przepisy mają pozwolić skarbówce na łatwiejszy dostęp do kont podatników, by sprawdzić, czy kryzys rzeczywiście ich dotknął.

czytaj więcej »

W resorcie finansów trwają prace nad wdrożeniem do Polskiego systemu podatkowego tzw. estońskiego CIT. Według założeń ma to nastąpić już od początku 2021 roku. Mechanizm ten polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku dochodowego od osób prawnych.

czytaj więcej »

Pod koniec czerwca weszło w życie większość przepisów z tarczy 4.0. Jak zapowiada rząd jest to już ostatnia wersja pomocy skierowanej do przedsiębiorców, którzy w związku z COVID-19 odnieśli negatywne skutki ekonomiczne. Tarcza 4.0 prowadza pewne uproszczenia, w tym odracza terminy wypełnienia niektórych obowiązków. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Od początku lipca obowiązuje nie tylko nowa matryca stawek VAT, jest też sporo zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Zmian jest dużo i wynikają one z różnych aktów prawnych. W tabeli zebraliśmy najważniejsze nowe regulacje wraz z podaniem podstawy prawnej.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych określeń podatkowych jest pojęcie „należytej staranności”. Polskie organy podatkowe nadużywają tej swoistej „broni” w każdej możliwej sytuacji, z którą borykają się podatnicy. W szczególności pojawił się trend wśród urzędów, który prowadzi do wniosku, że podatnik dla celów zachowania prawa do odliczenia VAT powinien wręcz prowadzić „śledztwo” w stosunku do swoich kontrahentów. Z tego punktu widzenia tak ważny jest najnowszy wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-430/19.

czytaj więcej »

Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów i usług poprzez zastąpienie PKWiU z 2008 roku w odniesieniu do towarów, unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) i PKWIU (2015) w odniesieniu do usług. Upewnij się, że wdrożona w Twojej firmie procedura jest prawidłowa.

czytaj więcej »

Sezon urlopowy w pełni. Upewnij się, czy prawidłowo rozliczasz urlopy wypoczynkowe. Pamiętaj o nowych wskaźnikach obowiązujący w 2020 roku oraz o zmianach wprowadzonych tarczą 4.0. Omówienie tej problematyki przedstawiamy na 17praktycznych przykładach.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa, informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić w tym roku wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Osoby, które o to wystąpią, informację otrzymają również w wersji papierowej.

czytaj więcej »

Rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych rodzą wiele praktycznych trudności i dokumentacyjnych obowiązków. Również zmieniające się zasady opodatkowania dywidend i płatności za niektóre usługi podatkiem „u źródła” (WHT) budzą wątpliwości co do ich prawidłowego stosowania. Obydwa zagadnienia coraz częściej są przedmiotem weryfikacji ze strony organów administracji skarbowej.

czytaj więcej »

Niespodziewanie dla wszystkich – także przedsiębiorców nastał trudny czas. Nie można jeszcze określić w jaki sposób ostatecznie pandemia odbije się na gospodarce. Pewne jest, że pozytywnego skutku na niej nie wywrze, a wielu przedsiębiorców odczuwa jej oddziaływanie od początku tego trudnego okresu. Rzutuje ona na płynność finansową i rodzi problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. W tym także z tytułu leasingu. Sprawdź więc, jakie są kosztowe skutki takich zdarzeń.

czytaj więcej »

 Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe – także na gruncie kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Wspólnicy polskiej spółki założyli holding spółek zagranicznych i z ich wykorzystaniem uzyskali dywidendy z pominięciem podatku dochodowego od osób fizycznych. Powołując się na różne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, fiskus próbował zakwestionować dopuszczalność takich działań. Po stronie przedsiębiorców stanął sąd, stwierdzając, iż żaden ze znanych sądowi przepisów nie zawiera ograniczeń co do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę i jej wspólników, jak też w zakresie sposobu redystrybuowania zysku z tej działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Została wszczęta czynność kontrolna przez US w celu zweryfikowania zeznania podatkowego. Przygotowując dokumenty dla US napotkałam błąd w PKPiR dotyczący remanentu początkowego za rok 2019. W 2018 roku został przeprowadzony remanent końcowy i niestety nie został on zaksięgowany, jako remanent początkowy w 2019 roku. W rozliczeniu rocznym za 2019 rok remanent początkowy został uwzględniony. Pytanie jak wyjść z tej sytuacji, ponieważ w PKPiR nie ma tego zapisu, jako pozycja 1.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy spółka z o.o, która otrzymała w ramach tarczy COVID-19 pożyczkę z powiatowego urzędu pracy w wysokości 5.000 zł, w momencie, w którym uzyska umorzenie powinna tą kwotę opodatkować? Czy zaksięgować jako przychód wyłączony z opodatkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem wspólnikiem spółki z o.o. (spółka dwuosobowa, każdy po 50% udziałów). Jestem również prezesem zarządu (nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia). Jestem również zatrudniona na umowę o pracę w spółce z o.o. na stanowisku samodzielnego księgowego (umowa o pracę na czas nieokreślony). Spółka nie posiada samochodu osobowego (nie ma aktu własności ani leasingu, ani najmu). Używam prywatnego samochodu osobowego do celów prywatnych i również służbowych - jako wspólnik spółki. Czy prawidłowe jest podejście do opłacania rachunków za paliwo do samochodu prywatnego kartą firmową oraz o uznawaniu 75% wydatków na paliwo jako KUP spółki z o.o. oraz odliczaniu 50% VAT? Czy jako wspólnik powinnam napisać oświadczenie, że używam prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy powinna być zawarta jakaś umowa ze spółką? Proszę o wskazówki.

czytaj więcej »

wiper-pixel