WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie są podatkowe skutki przyjmowania płatności w formie Polskiego Bonu Turystycznego
Od 1 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego mogą świadczyć niektóre usługi w zamian za płatności realizowane przy użyciu Polskiego Bonu Turystycznego. Z tym wiążą się również określone skutki podatkowe, tak na gruncie przepisów o podatku dochodowym, jak i VAT. Niestety, obowiązujące przepisy nie zawierają szczegółowych regulacji w tym zakresie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało wstępny projekt zmian wprowadzających tzw. estoński CIT, który ma stać się impulsem do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw. Projekt zawiera jednak wiele warunków i ograniczeń do skorzystania z nowego modelu opodatkowania. Z tego powodu jest on „estoński” tylko z nazwy.

czytaj więcej »

Resort finansów pracuje nad projektem, który ma wprowadzić wiele kluczowych zmian w opodatkowaniu podatkami dochodowymi. Jedną z nich jest nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku. To jednak nie jedyna zmiana. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat terminów składania oraz podpisywania informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P).

czytaj więcej »

Rzecznik MŚP interweniował w sprawie rozliczania nadpłat składek na ubezpieczenia. Dzięki temu prawie 150.000 przedsiębiorców uzyskało większą pomoc z ZUS w rozliczaniu nadpłat.

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie na początku września 2020 roku nowych regulacji dotyczących delegowania pracowników, Państwowa Inspekcja Pracy przypomniała pracodawcom o ich obowiązkach w tym zakresie.  

czytaj więcej »

Ustawodawca wprowadził do przepisów dotyczących podatku u źródła kwestie dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania zwolnienia. Do oceny dochowania należytej staranności uwzględnić należy charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. W związku ze stanowiskiem resortu finansów oraz organów podatkowych płatnicy zastanawiają się, czy rzeczywiście powinni w bardzo szczegółowy sposób weryfikować każdą transakcję z kontrahentem zagranicznym, ponieważ taka weryfikacja zajmuje dużo czasu, opóźnia procesy płatności oraz kosztuje dużo administracyjnej pracy. Efekty tej pracy nie są pewne tj. nie można wykluczyć, że kontrolujący urzędnicy będą mieć odmienne zdanie w tym temacie.

czytaj więcej »

Podatnicy często ponoszą wydatki, które z punktu widzenia ich działalności są bilansowo nieistotne. Czy jest możliwe jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie?

czytaj więcej »

Mogłoby się wydawać, że sprzedaż udziałów posiadanych w polskiej spółce kapitałowej zawsze będzie opodatkowana właśnie na terytorium Polski. Czy aby na pewno zawsze tak jest?

czytaj więcej »

Pracodawców pod koniec roku bądź po jego zakończeniu, wypłaca swoim pracownikom premie i nagrody jako wyraz docenienia ich zawodowego zaangażowania, a także dostrzegając motywacyjny charakter takich działań. Wywołuje to określone skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i ustawy o rachunkowości. 

czytaj więcej »

Na potrzeby prowadzonej działalności przedsiębiorcy nabywają różnego rodzaju towary lub usługi. Zdarza się, że takie świadczenia są nabywane nieodpłatnie lub za poniesieniem jedynie częściowej odpłatności. Na wstępie warto wskazać, że temat nie dotyczy jedynie umów sprzedaży, ale każdego rodzaju umów, w ramach których podatnik może nabyć świadczenia rozumiane bardzo szeroko.

czytaj więcej »

Sytuacja spowodowana pandemią utrudniła pozyskiwanie certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Można jednak liczyć na ułatwienia, które wprowadziła tarcza 4.0.

czytaj więcej »

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa wstrząsnął niejednym przedsiębiorcą. Zamrożenie gospodarki oznaczające w wielu przypadkach konieczność zawieszenia działalności, a w konsekwencji utratę płynności finansowej, dla wielu firm zakończy się bankructwem, w najlepszym razie poważnymi kłopotami. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, biorąc dodatkowo pod uwagę, że przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują w tym zakresie pewne ułatwienia.

czytaj więcej »

Pandemia COVID-19 oraz kilkumiesięczny lockdown, który niestety może powrócić, okazały się poważnym problemem dla przedsiębiorców. Brak możliwości prowadzenia biznesu lub znaczne ograniczenia w tym zakresie sprawiły, że dla zachowania miejsc pracy oraz utrzymania działalności konieczna stała się pomoc państwa. Oprócz pomocy czysto finansowej przewidziano także rozwiązania prawne, które modyfikują niektóre obowiązki podatkowe. Jednym z nich jest możliwość rezygnacji przez małych podatników w trakcie roku z płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz przejście na rozliczenia oparte na faktycznym dochodzie.

czytaj więcej »

Pytanie: W którym momencie hotel powinien uznać przychód, jeśli przyjmuje płatność bonem turystycznym? W którym momencie ma nastąpić fiskalizacja na kasie? Czy jeśli zaliczka jest płatna bonem, to za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty (tak przyjął w przypadku pozostałych form płatności)?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu. Mam dwa punkty sprzedaży w różnych miejscowościach. W jednym ze sklepów nastąpiła całkowita wymiana załogi. Pracownica z dużym doświadczeniem zawodowym z drugiego punktu będzie prowadziła szkolenia. Szkolenia będą trwały do godziny 18.00. Czy koszty pobytu w hotelu osoby prowadzącej szkolenia są kosztami firmy? Odległość między miejscowościami to 35 km.

czytaj więcej »

wiper-pixel