WYDANIE ONLINE

Zobacz, jak rozliczyć zakup podpisu kwalifikowanego w kosztach firmy
Przedsiębiorcy sporządzający dokumenty w kontaktach z organami władzy publicznej w wielu przypadkach muszą wysyłać je adresatom drogą elektroniczną, po zaopatrzeniu ich specjalnym cyfrowym podpisem. Korzystanie z takich e-podpisów wiąże się z ponoszeniem określonych wydatków, które następnie trzeba poprawnie rozliczyć podatkowo i księgowo.

czytaj więcej »

Zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z 31 października 2019 r. podatnik, który osiągnął nieopodatkowane dochody w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie ma prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

czytaj więcej »

Podatkowa grupa kapitałowa (dalej „PGK”) jest w pełni legalnym sposobem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz obowiązków formalnych dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy. Uczestnictwo w PGK wiąże się także z ryzykiem, przez co nie w każdym przypadku rozwiązanie to może być uznane za korzystne.

czytaj więcej »

Co do zasady aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny podatkowo. Czy zawsze tak będzie? Dowiedz się, na co trzeba uważać, dokonując takiej transakcji.

czytaj więcej »

Spółka córka zamierza przejąć 100% majątku spółki matki. Obie spółki należą do tej jednej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jako cel przejęcia wskazano m.in.: potrzebę uproszczenia struktur organizacyjnych, redukcję kosztów działalności czy zwiększenie efektywności zarządzania. Wszystko to dyktowane jest przede wszystkim kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Szef KIS znalazł w tym przejęciu korzyść podatkową, jednak z uwagi na wykazane przez spółkę uzasadnione cele ekonomiczne połączenia nie uznał tej korzyści za dominującą i nie odmówił wydania opinii zabezpieczającej.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku ustawodawca planuje wprowadzić liczne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany będą dotyczyć także amortyzacji środków trwałych. Obecnie podatnik ma dowolność przy obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy wykluczą taką swobodę.

czytaj więcej »

Najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych zakłada wiele istotnych zmian, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r. Jedna z nich dotyczy korzystania z 9% stawki CIT.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca planuje wprowadzić liczne zmiany w podatkach dochodowych. Najwięcej uwagi poświęcono opodatkowaniu spółek komandytowych, zmian jest jednak więcej, dotyczą one też przepisów o cenach transferowych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się w sprawie skutków wypłaty odszkodowania wypłaconego prezesowi zarządu za jego rezygnację. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Od 2021 roku osoby do 26. roku życia nie zapłacą PIT od przychodów uzyskanych w ramach umów stażowych, a także umów o praktyki zawodowe. Takie zmiany w przepisach podatkowych zakłada rządowy Program Młodych Liderów.

czytaj więcej »

Od nowego roku limity podatkowe wzrosną, gdyż kurs euro z 1 października 2020 r. będący podstawą obliczeń jest wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to, że w 2021 roku przedsiębiorca straci status małego podatnika w VAT, gdy jego przychód w 2020 roku przekroczy 5.418.000 zł. Natomiast utrata statusu małego podatnika w PIT i CIT nastąpi, dopiero gdy przychód w 2020 roku przekroczy 9.031.000 zł.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik uzyska dochód wyższy niż 85.528 zł, pracodawca musi pamiętać o zastosowaniu właściwych stawek PIT przy obliczaniu zaliczek na podatek. Skorzystaj z przykładów, aby bez kłopotów rozliczyć pracownika po przekroczeniu I progu skali podatkowej.

czytaj więcej »

Usługa cash pooling to dziś jedno z popularniejszych rozwiązań zarządzania środkami pieniężnymi w grupach kapitałowych. Dla księgowych ważne jest to, że zawarcie takiej umowy niesie za sobą wiele konsekwencji podatkowych i rachunkowych.

czytaj więcej »

Podatnicy mają możliwość jednorazowego rozliczania straty do wysokości 5.000.000 zł. Dodatkowo w ramach tarczy antykryzysowej firmy, których przychody znacznie spadły, mogą po spełnieniu określonych warunków dokonać odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku.

czytaj więcej »

Są branże, w których ponoszenie strat w towarach jest na porządku dziennym. Strata tego rodzaju stanowi uszczuplenie majątku podatnika, wyrażające się poprzez zmniejszenie stanu towarów, do którego dochodzi wbrew woli przedsiębiorcy. Sprawdź, jak rozliczać ponoszone straty w ujęciu kosztowym.

czytaj więcej »

Jesień to okres, w którym tradycyjnie wielu przedsiębiorców finansuje swoim pracownikom profilaktyczne szczepienia przeciw grypie. W bieżącym roku na decyzje firm w tym zakresie ma wpływ również pandemia COVID-19. Zobacz, czy od takich świadczeń zaszczepieni pracownicy będą musieli zapłacić podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma A wzięła w leasing busa, którego wynajmuje innym podmiotom. Najemcy przekraczają prędkość, w związku z czym przychodzą mandaty na firmę A. Leasing wystawia fakturę tytułem opłaty administracyjnej za obsługę mandatu. Czy taka faktura stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy A oraz czy można odliczyć VAT z takiej faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie szycia pościeli. W maju 2020 roku dokonałem zakupu towarów na fakturę VAT, na kwotę brutto 20.654,16 zł /faktura netto 16.792 + VAT 3.862,16 = = brutto 20.654,16. Przez zapomnienie 6 sierpnia 2020 r. zapłaciłem całość faktury, tj. 20.654,16, gotówką, otrzymując KP. Wiedząc, że limit gotówkowy to 15.000 zł, w jaki sposób powinienem skorygować mój błąd? Czy VAT w wysokości 3.862,16 mogę odliczyć w całości?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce będzie utworzona biblioteka ze zbiorów książek przekazywanych przez pracowników. Każdy pracownik może dobrowolnie, bezpłatnie przekazać wybraną przez siebie książkę lub zbiór książek na własność spółki celem umieszczenia jej w bibliotece. Biblioteka będzie zapewniała bezpłatne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych pracownikom. W bibliotece spółki będzie prowadzony rejestr książek dostępnych. Czy w związku z tworzeniem księgozbioru z przekazywanych bezpłatnie książek przez pracowników spółki powstanie po stronie spółki świadczenie niepieniężne do opodatkowania? Jeśli tak to w jaki sposób wycenić przekazane książki? Z książek tych będą korzystać tylko pracownicy.

czytaj więcej »

wiper-pixel