WYDANIE ONLINE

9 wątpliwości związanych z rozliczaniem kosztów i przychodów od świadczeń i wydatków związanych z COVID-19
Epidemia COVID-19 postawiła przed przedsiębiorcami liczne wyzwania. Aby im sprostać z jednej strony musieli ponieść wiele dodatkowych wydatków, ale jednocześnie też możliwość uzyskania pomocy i dofinansowania do prowadzonej działalności. Nie wszystkie te zdarzenie są klarowne pod kątem kwalifikacji przychodowo-kosztowej.

czytaj więcej »

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych, a także w niektórych przypadkach też spółek jawnych, ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych – to tylko niektóre zmiany w CIT, jakie zaczną obowiązywać w 2021 roku.

czytaj więcej »

Głównym celem zmian implementujących dyrektywę ATAD 2 jest uszczelnienie systemu podatkowego. Podatnicy powinni zweryfikować swoje modele finansowania. Może się bowiem okazać, że niektóre płatności na rzecz podmiotów powiązanych będą wymagały wyłączenia z kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Ustawodawca konsekwencje ogranicza możliwość rozliczania strat podatkowych. Nowelizacja ustawy o CIT, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., przynosi kolejne wyłącznie, tym razem dotyczące strat własnych podatnika.  

czytaj więcej »

Stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych nie były zmieniane od kilkunastu lat. W tym czasie skumulowana inflacja przekroczyła 30%.  W konsekwencji otrzymywany ekwiwalent nie pokrywa w całości realnych kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów do celów firmowych.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do 6 listopada. Sprawdź, kiedy można dokonać korekty cen transferowych.

czytaj więcej »

Osoby przenoszące majątek za granicę powinny zwrócić uwagę na pierwszy korzystny dla nich wyrok, wydany przez WSA w Bydgoszczy. Sąd orzekł w nim, że polskie przepisy o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków są niezgodne z dyrektywą unijną. 

czytaj więcej »

Pandemia COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorcy, którzy odczuwają jej negatywne ekonomiczne skutki, do końca roku nie muszą płacić podatku od przychodów z wynajmowanych przez nich budynków, stanowiących składniki firmowego majątku. Zwolnienie ma przysługiwać również w 2021 roku. 

czytaj więcej »

Pracownicy nie będą musieli płacić PIT od szczepień na grypę opłaconych przez pracodawcę. Minister Finansów postanowił bowiem zaniechać poboru podatku od takich świadczeń, otrzymanych podczas stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

czytaj więcej »

Rząd planuje zmianę, która zakłada rozszerzenie zakresu umów zlecenia, od których ubezpieczeni będą zobowiązani opłacać składki ZUS. Wskutek zmiany, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które dotychczas nie płaciły składek ZUS od części swojego wynagrodzenia, zobowiązane będą do uiszczania tych należności.

czytaj więcej »

Konieczność przebywania przez pracownika na kwarantannie najczęściej ma swoje przełożenie na wysokość przysługujących mu świadczeń takich, jak chociażby wynagrodzenie za pracę czy należności chorobowe. Sprawdź, jak rozliczać pracownika w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy starają się o różnego rodzaju dotacje i subwencje – zarówno krajowe jak i zagraniczne. Są one często wydatkowane w całości lub części na zakup środków trwałych. Zobacz, jak w takiej sytuacji należy rozliczać odpisy amortyzacyjne.

czytaj więcej »

Organy podatkowe dysponują narzędziami umożliwiającymi określenie prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego oraz rozliczenie podatku w przypadku, gdy podatnik robi pewne rzeczy w sposób nieprawidłowy, albo nie do końca poprawny. W sytuacji, gdy podatnik dokonuje określenia podstawy opodatkowania w sposób nieprawidłowy, organ może dokonać oszacowania. W przypadku wątpliwości w zakresie źródeł finansowania wydatków organ podatkowy podejmuje czynności w zakresie określenia dochodu z nieujawnionych źródeł.

czytaj więcej »

Chociaż pojęcia „wydatek” i „koszt” czasem bywają stosowane zamiennie, nie stanowią one jednak synonimów. Wydatek w ujęciu ekonomicznym stanowi rozchód pieniądza w różnych formach. Kosztem uzyskania przychodów jest z kolei wydatek poniesiony w konkretnym celu, którym jest uzyskanie przychodu lub utrzymanie źródła przychodów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wysyłając pracownika w podróż służbową musi liczyć się z pokryciem jej kosztów. Pracodawca, który nie działa w sferze budżetowej może w tym zakresie korzystać z własnych zasad rozliczania podróży służbowych. Należy jednak podkreślić, iż nie oznacza to, że można pracowników pozbawić pracowników należności związanych z podróżą służbową. W szczególności dotyczy to zwrotu kosztów przejazdów, noclegów oraz innych kosztów koniecznych do odbycia podróży służbowej.

czytaj więcej »

Oczywistym jest, że nie wszystkie poczynania przedsiębiorcy przynoszą dochód. Czasami notowana jest strata w środkach obrotowych, która może powstać przykładowo w wyniku likwidacji przeterminowanych towarów. Czy wydatki na zniszczone towary, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów? Jak rozliczyć kosztowo taką stratę?

czytaj więcej »

Opodatkowanie należności licencyjnych wymaga podjęcia kilku niezbędnych kroków, aby nie generowało dodatkowego ryzyka podatkowego. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy świadczenia będące przedmiotem transakcji stanowią w ogóle należności licencyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: W aktualnej sytuacji epidemiologicznej normą są sytuację, że pracownicy muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie. Co w takim przypadku z prawem do świadczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą "X" oraz jestem komandytariuszem w spółce komandytowej, gdzie mam 95% udziałów. Chciałbym zakupić samochody w firmie jednoosobowej, a następnie wynajmować je do spółki komandytowej generując, tym sposobem przychód w firmie "X", natomiast w komandytowych koszty. Czy stosując takie rozwiązanie, że wynajem będzie tylko do jednej spółki komandytowej nie będę narażony na konsekwencje ze strony fiskusa oraz czy nie będę z tego tytułu musiał składać sprawozdania z cen transferowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi działalność produkcyjną i handlową, jednak 30 czerwca 2020 r. zaprzestała całkowicie działalności produkcyjnej. Czy nieużywane maszyny i budynki podlegają amortyzacji, jeśli tak, to co wtedy z kosztami podatkowymi?

czytaj więcej »

wiper-pixel