WYDANIE BIEŻĄCE

Jak poprawnie rozliczyć wypłatę świadczeń urlopowych w 2021 roku
Podatnik może sfinansować koszty wypoczynku pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Tym, którzy spełniają określone przepisami kryteria i zarazem nie utworzyli u siebie ZFŚS, wolno w zamian wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. Poznaj skutki, jakie na gruncie kosztów podatkowych wywołuje przekazanie takiego świadczenia.

czytaj więcej »

Resort klimatu i środowiska przygotował rozporządzenie, które określa korzystniejszą zasadę amortyzacji dla pojazdów niskoemisyjnych. Jedna ze zmian zakłada wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225.000 zł. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2021 roku do ustawy o PIT oraz do ustawy o CIT wprowadzona została nowa kategoria podmiotów, jaką jest spółka nieruchomościowa. Obowiązki podatkowe dotyczące spółki nieruchomościowej służą uszczelnieniu poboru podatku od dochodów (przychodów), związanych z nieruchomościami położonymi na terytorium Polski – opodatkowanymi na podstawie tzw. klauzuli nieruchomościowej, gdy do zbycia nieruchomości dochodzi w ramach przeniesienia tytułu własności udziałów lub podobnych praw w spółce lub innym podmiocie, którego majątek składa się głównie z nieruchomości. Poznaj szczegóły tych zmian.

czytaj więcej »

Zwiększony limit przychodowy dla 9% stawki CIT, opodatkowanie spółek komandytowych, limit dla komandytariusza, estoński CIT – to tylko część zmian, jakie weszły w życie 1 stycznia 2021. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy ponoszą niekiedy wydatki na opłacanie różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych dla pracowników (np. ubezpieczenie na życie). Konstrukcje takich mechanizmów są różnorodne. Działania takie są najczęściej podyktowane chęcią stworzenia w organizacji czynnika motywacyjnego czy lojalnościowego. Czy tego typu wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

czytaj więcej »

Działalność firm produkcyjnych jest niezwykle złożonym procesem. Podstawą do zrozumienia jej istoty jest ogólna przynajmniej znajomość zagadnień technicznych wytwarzania takich czy innych wyrobów. Na to nakłada się konieczność racjonalnego wykorzystania i kierowania możliwościami stwarzanymi przez zdobycze techniki. Nad tym wszystkim znajdują się zagadnienia rachunkowe, których celem jest liczbowe przedstawienie działalności wytwórczej i jej efektów – także – a może przede wszystkim – od strony kosztowej.

czytaj więcej »

Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużyciu składników majątku podatnika, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Dzieje się to poprzez systematyczne i planowe rozłożenie wartości środków trwałych na ustalony okres. W praktyce jednak możliwe są przerwy w dokonywaniu amortyzacji. Sprawdź, jakie skutki wywołuje to dla rozliczeń kosztowych.

czytaj więcej »

W niektórych branżach normą jest sprzedaż towarów w opakowaniach zwrotnych, które odbiorcy zwracają sprzedawcy. Jednak w praktyce nie zawsze tak się dzieje. Sprawdź, jak takie zdarzenia rozliczać od strony kosztowej.

czytaj więcej »

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Definicję tę zawiera art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W jaki sposób jednak ustalić nie tylko wartość kosztów bezpośrednich i pośrednich, ale też moce produkcyjne i zastosować tę wiedzę w praktyce? Odpowiedź na to pytanie daje KSR 13.

czytaj więcej »

Pytanie: W lipcu 2019 roku pracownik naszej spółki, który pracuje powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, kupił na własny koszt (nie w ramach badań profilaktycznych), okulary za kwotę 1.500 zł. Otrzymał paragon, który nie zawierał NIP-u naszej firmy. W październiku 2020 roku sprzedawca okularów, na podstawie ubiegłorocznego paragonu, wystawił pracownikowi fakturę na osobę prywatną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem prezesa spółki, pracownik ma prawo do zwrotu części kosztów poniesionych za zakup okularów, w ramach badań profilaktycznych zleconych przez lekarza medycyny pracy. Pracownik ten w październiku br. dostał skierowanie na badania profilaktyczne i otrzymał zlecenie od lekarza medycyny pracy na okulary. Czy pracodawca, chcąc zrefundować pracownikowi koszty poniesione na zakup okularów w lipcu 2019 roku, może zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie w bieżącym okresie faktury na spółkę uwzględniającej NIP spółki? Czy koszty te stanowią dla spółki KUP?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ująć w księgach handlowych spółki z o.o. otrzymanie aportem całego przedsiębiorstwa? Chodzi o środki trwałe które wcześniej były amortyzowane w jednoosobowej działalności. Środki te w aporcie zostały wykazane w wartości zakupu. Gdzie w bilansie wykazać umorzenie środków trwałych które miało miejsce w jednoosobowej dzielności przed przekazaniem aportu?

czytaj więcej »

wiper-pixel