WYDANIE ONLINE

Straty wynikające z wycofania przeterminowanych towarów spożywczych ze sprzedaży oraz ewentualnej ich utylizacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Jak rozliczyć wydatki związane z przygotowaniem wniosku o rejestrację znaku towarowego i opłaty związane z rejestracją, a także wydatki na usługi rzecznika patentowego? Czy od wydatków na nabycie znaku towarowego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? Jak zapisać w księgach wydatki na znak towarowy?

czytaj więcej »

Kiedy w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy w CIT? W jakim momencie należy w takiej sytuacji rozliczyć VAT? Jak wykonanie usługi ciągłej zapisać w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

 Dowóz do pracy i abonamenty medyczne dla pracowników podlegają PIT. Przepisy w tym względzie są zgodne z konstytucją – orzekł 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Spółka prowadzi szkolenia. W związku z tym ponosi wydatki z tytułu wynajmu sali konferencyjnej, materiałów szkoleniowych i wynagrodzenia wykładowców, a także koszty wyżywienia uczestników szkoleń. Organizacją szkolenia i związanych z nim usług w całości zajmuje się firma szkoleniowa i wystawia za nią fakturę. Czy ponoszone wydatki mogą być uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów? Jak rozliczyć zakup żywności? Czy świadczone usługi szkoleniowe i związane z nimi usługi wyżywienia można traktować jako usługę kompleksową w VAT opodatkowaną jedną stawką? Jak zapisać taką transakcję w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Firma zamierza świadczyć usługi remontowo-budowlane, w tym montować rolety i markizy. W jaki sposób należy dokonywać rozliczeń? Kiedy powstaje przychód z wykonania takich usług? Jaką stawkę zastosować, jeśli remont jest wykonywany w mieszkaniu? Jak ująć przychody i koszty z tych usług, jeśli firma prowadzi księgi rachunkowe?

czytaj więcej »

W momencie przekazania majątku, po likwidacji spółki osobowej, u jej udziałowca nie powstanie przychód opodatkowany PIT.

czytaj więcej »

Jeśli konkurs ma na celu motywowanie do zwiększenia sprzedaży produktów lub usług organizującej go spółki, to nagrody przyznane zwycięzcom są premią opodatkowaną według zasad ogólnych. Zryczałtowanemu 10% podatkowi podlegają tylko nagrody w konkursach o charakterze promocyjnym i reklamowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel