WYDANIE ONLINE

W nowym roku zmiany w podatku od towarów i usług nie będą tak spektakularne jak w 2014 roku, jednak warto już teraz zasygnalizować, co się zmieni i nad jakimi nowelizacjami trwają jeszcze prace.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone przez lekarza na usługi gastronomiczne podczas spotkań, na których omawiane są sprawy związane z monitorowaniem badań klinicznych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, jeśli poniesienie miało na celu uzyskiwanie przez firmę przychodów.

czytaj więcej »

Na podatnika, który na wezwanie organu podatkowego nie złożył wyjaśnień, może być nałożona kara porządkowa. Fiskus nie może jednak zmusić strony do przesłuchania czy też złożenia oświadczenia.

czytaj więcej »

Udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte jest opłatą skarbową, a obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego jego udzielenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel