WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług rozszerza rozliczenie w ramach odwrotnego obciążenia na sprzęt elektroniczny - telefony, konsole do gry, laptopy, tablety i notebooki.

czytaj więcej »

Firma, przy okazji sezonowej wymiany opon planuje wymianę części z nich na nowe. Opony będą przeznaczone do aut które są środkiem trwałym firmy oraz które nie są do tego katalogu zaliczane.PIT/CIT Czy wydatki na nabycie części do firmowegosamochodu można zaliczyć w koszty uzyskaniaprzychodu?VAT- Czy podatek naliczony z tytułu zakupu opon letnich można w całości odliczyć?UoR - Jak ująć w księgach rachunkowych faktury za zakup i wymianę opon?CIT/PITPIT/CIT

czytaj więcej »

Spółka udzieliła pożyczki od której pobiera odsetki. Udzielanie pożyczek nie jest jej głównym przedmiotem działalności. Jak w związku z tym rozliczyć przeprowadzoną transakcje?

czytaj więcej »

Spółka świadcząca usługi zwolnione i opodatkowanie VAT, skorzystała z usług kancelarii prawnej w zakresie doradztwa dotyczącego zakupu towarów i usług. Jak rozliczyć usługi świadczone przez kancelarie.VAT – Czy spółka ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od takich usług?CIT – Czy VAT od zakupu usług prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu?UOR – Jak koszt usług prawnych ująć w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

W sytuacji gdy następuje zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu od którego kosztów eksploatacyjnych przedsiębiorca odejmuje 100% VAT, zmianę tą należy zgłosić do urzędu skarbowego dokonując aktualizacji druku VAT – 26.

czytaj więcej »

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki wpływające na wzrost wydajności pracy, a przez to polepszenie wyników firmy. Będą nimi m.in. wydatki na programy pracownicze, służące do motywowania pracowników.

czytaj więcej »

   Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, zaksięgowano z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na tej podstawie organy podatkowe często twierdzą, że ujęcie podatkowe kosztu uzależnione jest od ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych. Sądy mają jednak inne zdanie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% wydatków na nabycie i wdrożenie nowych technologii jednak zwrot wydatków na nie poczynionych w jakiejkolwiek formie pozbawia prawa do ulgi.

czytaj więcej »

Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą przychodem pracownika ze stosunku pracy, w sytuacji gdy pracodawca zagraniczny sceduje na pracownika opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w części obciążającej pracodawcę.

czytaj więcej »

Gdy pracownikowi zostaje wręczony wartościowy prezent z okazji jubileuszu czy przejścia na emeryturę, powstanie u niego z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał ogólną interpretacje kończącą spory dotyczące tego, czy biura rachunkowe mają prawo do stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT i czy muszą mieć obowiązkowo kasy fiskalne. Tym razem stanowisko ministra było korzystne dla podatników.

czytaj więcej »

Podatnik prowadzi punkt z małą gastronomią oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. Działalność jest wykonywana tylko sezonowo (w okresie letnim). Ostatnio przedsiębiorca zakupił nowy sprzęt których chce amortyzować.CIT/PIT – Jakie zasady amortyzacji obowiązują dla środków trwałych wykorzystywanych sezonowo?VAT- Czy od zakupionych środków trwałych do działalności sezonowej można odliczyć VAT?UoR – Jak takie zakupy ująć w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel