WYDANIE ONLINE

Korzyścią wynikającą z interpretacji jest to, że chociaż podatnik nie ma obowiązku stosowania się do zawartych w niej wyjaśnień fiskusa, to jednak w przypadku gdy postąpi zgodnie z tymi wytycznymi – nie może ponosić negatywnych skutków takiego zachowania. Odnosi się to zarówno do konsekwencji ściśle podatkowych, jak i o charakterze karnym skarbowym.

czytaj więcej »

W ewidencji przebiegu pojazdu w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd – dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis ze wskazaniem adresów punktów pośrednich, np. poczty, sklepów czy urzędów. Z kolei w rubryce „cel wyjazdu” powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, powód wyjazdu. Takie wnioski wynikają z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

czytaj więcej »

W związku ze Świętami Wielkanocnymi firma poniesie dodatkowe wydatki związane z zakupem prezentów dla pracowników i ich dzieci oraz zorganizowaniem świątecznego spotkania. Drobne upominki przewiduje również dla stałych klientów.

czytaj więcej »

Przepisy, które od 2000 roku pozbawiły podatników możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r., są niekonstytucyjne. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Aby zdecydować, czy wydatek poniesiony przez doradcę podatkowego na kurs języka angielskiego prawniczego, może zostać zaliczony do kosztów podatkowych, konieczne jest ustalenie, czy związany jest on z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek, czy służy jedynie podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy, a więc co do zasady ma charakter osobisty.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zajmuje się handlem. Swoim kontrahentom wystawia faktury VAT. Przy tego rodzaju działalności musi brać pod uwagę prawo do zwrotu i reklamacji.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zajmuje się handlem odzieżą. Cześć jego kontrahentów nie płaci za dostarczony towar, mimo że od wystawienia wezwań do zapłaty minęło już 4 miesiące. Czy w takiej sytuacji można skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów?

czytaj więcej »

wiper-pixel