WYDANIE ONLINE

Od lipca 2015 roku odstąpiono od obowiązku korekty odliczenia VAT przez podmioty znajdujące się w upadłości lub likwidacji.

czytaj więcej »

Właściciel firmy chce w sierpniu 2015 roku skorzystać z oferty firmy organizującej profesjonalne szkolenia dla przedsiębiorców i wyjedzie na tygodniową konferencję szkoleniową, która odbędzie się na Majorce. Przedmiotem szkolenia będą zmiany wprowadzone od 1 lipca w VAT oraz planowane od 1 stycznia 2016 r. zmiany w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej. Po zajęciach przedsiębiorca będzie wypoczywał na plaży, a ponadto chce uczestniczyć w dodatkowo płatnych wycieczkach autokarowych po wyspie.CIT/PIT – Czy wydatki na szkolenia powiązanego z wypoczynkiem można zaliczyć do kosztów podatkowych?VAT – Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi szkoleniowe?UoR – Jak zapisać w księdze rachunkowej wydatki z tytułu usług szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem?

czytaj więcej »

Firma ze względu na charakter działalności co roku ma bardzo mały obrót w miesiącach letnich, a jednocześnie ponosi latem wysokie koszty stałe. W tym roku rozważa zawieszenie działalności w terminie od lipca do końca września.    CIT/PIT Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego ma zawieszenie działalności?VAT Jakie skutki na gruncie podatku VAT ma zawieszenie działalności?UoR Jak prowadzić ewidencję w trakcie zawieszenia działalności?

czytaj więcej »

W listopadzie spółka zakupiła koparkoładowarkę. Na fakturze opisano, że jest to maszyna fabrycznie nowa. Będzie przyjęta na stan środków trwałych w grupie KŚT 580. Maksymalna prędkość jazdy wg specyfikacji wynosi 34 km/h, a masa całkowita to 6354 kg. Czy można odliczyć cały VAT z faktury zakupu oraz podatek od paliwa do tankowania tego pojazdu? Maszyna, mimo że porusza się po drogach publicznych, nie podlega rejestracji.CIT/PIT Jak rozliczyć podatkowo zakup koparkoładowarki i osprzętu do niejVAT – Czy w przypadku takiego zakupu przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia VAT?UoR – Jak zakup i wydatki na uruchomienie i eksploatacje koparki zapisać w księgach?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wstawiający swoje produkty do dużych sklepów spożywczych zakupił usługę dodatkowej promocji swoich towarów przez sklep (umieszczenie produktu w sklepowej gazetce, wyeksponowanie na półkach)która w fakturach wystawionych przez sprzedawcę zostały wykazane jako usługa promocyjno-marketingowe. Podatnik ma jednak wątpliwości czy sprzedawcę miał prawo pobrać taką opłatę i czy wydatek na nią może być podstawą dalszych odliczeń u kupującego.CITCIT – Jak należy udokumentować koszty związane z zakupem usług niematerialnych?VAT - Czy świadczenia sprzedaży półkowej podlegają opodatkowaniu VAT?UoR – Jak zakup takiej usługi zapisać w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być zwolnione świadczenia rzeczowe przyznane w programie lojalnościowym, np. za testowanie produktów, jeśli spełnione są określone przez ustawodawcę warunki.

czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe mają prawo wypłacać wyłącznie pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie mają utworzonego ZFŚS. W takiej sytuacji można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Wydatki związane z procesem spółka poniosła w celu zabezpieczenia źródła przychodów, zatem może je zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów .

czytaj więcej »

Gdy pracownik korzysta z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, należy zmniejszyć wartość diety o wskazaną przepisami wartość bezpłatnego wyżywienia w postaci śniadania.

czytaj więcej »

Firma budowlana prowadzi działalność głównie latem. Zatrudnieni pracownicy część prac wykonują na zewnątrz, czasem przy wysokiej temperaturze. Firma zapewnia im bezpłatne napoje. CIT/PIT Czy wydatki z tym związane firma może zaliczyć do kosztów?VAT Czy można odliczyć od ww. wydatków VAT?UOR - Jak zapisać w księgach taki koszt?

czytaj więcej »

wiper-pixel