WYDANIE ONLINE

Kwestia rozliczania podatku od nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników budzi od wielu lat wątpliwości wśród przedsiębiorców. Dotyczyło to również opodatkowania bezpłatnego dowozu pracowników do firmy. Jednak w 2015 roku za sprawą nowelizacji ustawy o PIT sytuacja w tym zakresie znacznie się poprawiła.

czytaj więcej »

Do nakładów inwestycyjnych powiększających wartość środka trwałego nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych z wyłączeniem odsetek i prowizji, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

czytaj więcej »

Firma chce rozreklamować swoje wyroby oraz zyskać nowych klientów, dlatego postanowiła wystawiać swoje towary na portalu typu groupon.pl. W jaki sposób rozliczyć sprzedaż dokonywaną za pomocą tego typu portali? Jeśli klienci zainteresowani naszą ofertą muszą nabyć za pośrednictwem portalu specjalne kupony, przy czym promocja jest z reguły ograniczona czasowo oraz ilościowo, prowizja dla portalu jest potrącana z kwoty przekazywanej nam z tytułu sprzedaży kuponów.

czytaj więcej »

Spółka należy do krajowej grupy holdingowej, w ramach której dokonywane są różne transakcje „wewnętrzne”. Ostatnio do takich transakcji zaliczyć można wzajemnie udzielane pożyczki. Czy wymagają one szczególnej dokumentacji?

czytaj więcej »

Koniec roku i początek następnego to czas, w którym nasza firma podejmuje działania o charakterze dobroczynnym. Wspieramy fundacje zajmujące się chorymi dziećmi, bierzemy udział w licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przekazujemy żywność dla bezdomnych.

czytaj więcej »

Ponieważ odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zostały wymienione w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie można ich zaliczyć do należności budżetowych ani należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, mogą one pomniejszyć przychód firmy.

czytaj więcej »

Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej w zeszłym roku otrzymało dotacje. Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej dotacji, gdy zwrot pieniędzy nastąpił w tym roku, czyli po dniu bilansowym?

czytaj więcej »

wiper-pixel