WYDANIE ONLINE

Organ podatkowy w pierwszym etapie kontroli zastosuje stawkę właściwą dla niewykazanego dochodu. Dopiero, gdy nie można zatajonych środków przyporządkować do odpowiedniego źródła przychodu zastosuje stawkę 75 %.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy uzyskanie odbioru faktury korygującej jest niemożliwe lub utrudnione, przedsiębiorca może obniżyć VAT należny bez wymaganego potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Musi jednak udokumentować, że nabywca faktury zapoznał się z treścią  korekty.

czytaj więcej »

Podatnik, który po wybudowaniu nieruchomości zmienił przeznaczenie części lokali ze sprzedaży na wynajem, musi skorygować odliczony podatek. Konieczna jest w tej sytuacji jednorazowa korekta w deklaracji VAT za okres, w którym zmiana wystąpiła.

czytaj więcej »

Zakup płaszcza przeciwdeszczowego, spodni, czy czapki to wydatki o charakterze osobistym. Co innego, jeśli chodzi o odzież ochronną. Wydatki nią można zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Firma planuje w czerwcu zakup i montaż klimatyzacji w budynku stanowiącym jej siedzibę. Budynek jest własnością spółki i podlega amortyzacji.

czytaj więcej »

   Firma chce zaniechać rozpoczętą inwestycję, która z uwagi na zmniejszenie rynku zbytu stała się nierentowna. CIT Czy nakłady na nie mogą jednak pomniejszyć przychód?

czytaj więcej »

Firma otrzymuje i wysyła faktury w formie pliku PDF. Dla swoich kontrahentów założyła w tym celu specjalny adres e- mailowy ‘faktury @” na który są przesłane faktury. Otrzymywane w ten sposób dokumenty są drukowane i przechowywane przez dział księgowości w formie papierowej. Czy spółka może na podstawie takich faktur odliczać VAT?

czytaj więcej »

Podatnik zamierza zająć się wynajmem mieszkań i lokali. Czy przychód z najmu będzie w takiej sytuacji przychodem z działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

wiper-pixel