WYDANIE ONLINE

Ulgi przysługują zarówno podmiotom będącym osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Przy zastosowaniu ich trzeba jednak pamiętać, że wysokość części została od 1 stycznia przez ustawodawcę zmieniona, a nowe zasady należy stosować już do rozliczeń za 2014 rok.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik korzysta z noclegu w hotelu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, zwrot za taki nocleg nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i nie jest opodatkowany PIT.

czytaj więcej »

Studia przedsiębiorcy muszą mieć związek z prowadzoną działalnością, tzn. poniesiony wydatek powinien mieć związek ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej firmie.

czytaj więcej »

Wartość otrzymanego abonamentu dotyczącego medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej nie stanowią dla pracownika przychodu podlegającego PIT.

czytaj więcej »

Ze zwolnienia od VAT może skorzystać przedsiębiorca, który świadczy usługi rachunkowo-księgowe, przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa. Trzeba jednak uważać, jeśli firma sporządza jednorazowo zeznania podatkowe, czynność ta może być potraktowana jak doradztwo podatkowe, nawet gdy podatnik nie posiada statusu doradcy podatkowego.

czytaj więcej »

Spółka zajmuje się transportem i w działalności wykorzystuje samochody ciężarowe. Z tytułu emisji gazów do środowiska ma obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska. Kiedy powinniśmy płacić opłatę środowiskową?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy zastanawiają się nad otwarciem nowego biznesu w formie spółki komandytowej. Zależy im, aby konstrukcja prawna spółki dawała możliwość zróżnicowania wkładów i odpowiedzialności wspólników. W jaki sposób założyć taką spółkę?

czytaj więcej »

Spółka wypowiedziała umowę o pracę pracownikowi, który współpracował z konkurencyjną firmą. Do końca okresu wypowiedzenia pracownik ten został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel