WYDANIE ONLINE

Po zmianie przepisów organ podatkowy w pierwszym etapie kontroli zastosuje stawkę właściwą dla niewykazanego dochodu. Dopiero, gdy nie będzie można zatajonych środków przyporządkować do odpowiedniego źródła przychodu zastosuje stawkę 75 %.

czytaj więcej »

Spółka posiada flotę samochodów osobowych, które są wykorzystywane głównie przez przedstawicieli handlowych zajmujących się bezpośrednim kontaktem z klientem. Samochody są środkami trwałymi. Spółka zgłosiła te pojazdy jako wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) oraz ustaliła zasady używania tych pojazdów, prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. Istnieje nadzór nad używaniem tych samochodów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych za pomocą GPS. Z regulaminu wynika, że brak jest możliwości wykorzystania pojazdów na inne cele niezwiązane z realizacją zadań służbowych. Ewidencja przebiegu pojazdu zawsze jest porównywana z danymi z GPS. Osoby zatrudnione poza siedzibą firmy są zobowiązane do parkowania wykorzystywanych samochodów na parkingach strzeżonych wskazanych przez spółkę lub w przypadku braku parkingu strzeżonego w miejscu zamieszkania. CIT - Jakie wydatki na eksploatację samochodów firmowych mogą być kosztem? VAT - W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wydatków na eksploatację samochodów? UoR – Jak ewidencjonować odliczenie VAT od paliwa?

czytaj więcej »

Spółka prowadzi działalność polegającą sprzedaży podłoża pod uprawę pieczarek. Na części gruntów, dotychczas użytkowanych pod uprawę pieczarek chce zasiać trawy i inne rośliny, które następnie będą wykorzystywane jako nawóz i podłoże w pieczarkarni. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w 1 lipca danego roku, a kończy 30 czerwca kolejnego roku.CIT - Jak należy traktować takie uprawy, czy nadal całość naszych dochodów będzie opodatkować CIT?VAT – Czy firma ma prawo do odliczenia VAT?UoR - Jak księgować i rozliczać taką działalność jeśli dodatkowo firma uzyskuje dopłaty z ARMIR kwalifikowane jako przychody z działalności rolniczej?

czytaj więcej »

Firma produkcyjna posiada grunt, który jest zalesiony i zamiera zimą rozszerzyć działalność gospodarczą na wyrąb i sprzedaż drewna (swojego ale i nabywanego z Lasów Państwowych) opałowego i kominkowego. W jaki sposób należy prawidłowo rozliczać tę sprzedaż?CIT – W jaki sposób należy opodatkowywać podatkiem dochodowym sprzedaż drewna?VAT – Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży drewna opałowego a jaka przy sprzedaży drewna kominkowego?UoR – Jak ująć w księgach rachunkowych tę działalność?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący hotel największy popyt na swoje usługi ma w miesiącach wakacyjnych. W związku ze wzmożonym zainteresowaniem klientów przy rezerwacji pokoju w okresie 1 lipca – 30 września wymagana jest zaliczka w wysokości 30 % wartości usługi. CIT CIT - Czy opłata rezerwacyjna jest już przychodem?VAT Czy taka opłata jest opodatkowana VAT?UoR Jak w księgach rachunkowych ująć koszty i przychody z działalności hotelu?

czytaj więcej »

Podatnik nabył towary wykorzystywane w działalności gospodarczej, ale nie odliczył z tego tytułu podatku VAT choć miał do tego prawo, ponieważ nie był powinien poprawności takiego rozliczenia. Teraz nieodliczony VAT chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.PIT/VAT Czy do kosztów podatkowych można zaliczyć nieodliczony VAT, jeśli podatnik miał prawo do jego odliczenia? UoR Jak ująć w księgach rachunkowych zapłacony, ale nieodliczony podatek od towarów i usług?

czytaj więcej »

W przypadku usług towarzyszących świadczonych przez hotele, podstawą będzie zawsze usługa noclegowa (zapewnienie wypoczynku nocnego), rozszerzona o świadczenia, które według przyjętych zwyczajów, znajdujących odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania hoteli m.in. przechowanie bagażu, dostęp do telewizji kablowej, sprzątanie pokoju, dostarczenie ręczników. Takiego charakteru nie mają natomiast serwowane w restauracji hotelowej obiady i kolacje, czy też zabiegi kosmetyczne lub pielęgnacyjne.

czytaj więcej »

Refundacja pieniężna wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia z PIT.

czytaj więcej »

W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, ponieważ nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,  ma jednak prawo do poprawienia faktur swego poprzednika, który zawyżył wartość sprzedaży.

czytaj więcej »

wiper-pixel