WYDANIE ONLINE

Od momentu rozliczeń za 2015 r. został zmodyfikowany termin przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego. Jest on obecnie uzależniony od formy jego dostarczenia. Przedsiębiorca zatrudniający więcej niż 5 osób lub rozliczany przez biuro rachunkowe musi przesłać PIT-11 elektronicznie w terminie do 2 marca. Przy mniejszym zatrudnieniu, dokumenty można złożyć w wersji papierowej, jednak nie później niż do końca stycznia.

czytaj więcej »

Firma świadczy usługi spedycyjne. Dostarcza na zlecenie klientów towary na paletach EUR do odbiorców. Od nadawcy (klienta) odbiera towary na paletach. Odbiorcy towarów powinni zwracać palety firmie. Nie zawsze jednak tak się staje.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca jako sprzedawca dawał klientom dwuletnią gwarancję na zakupione przez nich towary. Kilka lat od rozpoczęcia działalności podatnik zamknął dwa prowadzone przez siebie sklepy.

czytaj więcej »

Z powodu obowiązujących od 2014 roku zmian w rozliczeniu kosztów podatkowych spółka zakupiła nowy program komputerowy, którego wartość wynosi 9.000 zł. Dodatkowo co pół roku będzie przez producenta dostarczana kolejna, uaktualniona wersja oprogramowania, tzw. upgrade. Cena aktualizacji programu wynosi 2.000 zł.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca błędnie obliczał zaliczki na podatek od dochodu pracowników. Skutkiem błędu było ich zaniżenie za miesiące od października do grudnia 2014 r. Błąd został wykryty przy sporządzaniu deklaracji rocznej PIT-4R za 2014 roku.

czytaj więcej »

Przepisy w zakresie rachunkowości określają jedynie sposób prowadzenia ksiąg i jako takie nie mogą rozstrzygać o tym, co jest, a co nie jest kosztem uzyskania przychodów. Kwalifikacja i moment rozliczenia wydatku jako kosztu w ujęciu podatkowym nie powinna być uzależniona od daty zapisu w księgach rachunkowych, będącej tylko datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, których nieściągalność zostanie udokumentowana ogłoszonymi w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym postanowieniami sądów o ukończeniu postępowania upadłościowego.

czytaj więcej »

 W sytuacji przeznaczenia nabytego samochodu na nagrodę w konkursie organizowanym dla kontrahentów pełne odliczenie nie jest uzależnione od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia informacji o pojeździe do urzędu skarbowego. Ze stanowiskiem tym mogą jednak nie zgadzać się organy podatkowe.

czytaj więcej »

Opodatkowanie VAT tzw. świadczeń złożonych było już wielokrotnie przyczyną sporów, nadal jest też źródłem kontrowersji. W jednym z ostatnich wyroków Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko dotyczące serwowania napoi podczas szkolenia.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretacje ogólną, według której obniżoną stawkę VAT można stosować nie tylko do samego wejścia do klubu fitness, ale również do korzystania z urządzeń, w które jest on wyposażony.

czytaj więcej »

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W konsekwencji przedsiębiorca, który przejął pracowników, sporządza PIT-11 oraz z PIT-AR za cały rok podatkowy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może obniżyć przychód o wydatki na zakup upominków przekazywanych na rzecz klientów, pod warunkiem że gratisy te zawierają logo firmy.

czytaj więcej »

wiper-pixel