WYDANIE ONLINE

Coraz więcej przedsiębiorców pod koniec roku zamawia kalendarze ze swym logo, które później są rozdawane pracownikom oraz kontrahentom. Wydatki z tego tytułu mogą obniżyć przychód firmy, nawet jeśli są przekazane kontrahentom ponieważ nie uznaje się ich w takim przypadku za reprezentacje.

czytaj więcej »

Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Tak orzekł 29 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Koszty związane z używaniem służbowych aut udostępnionych pracownikom, np. opłaty za myjnię, kosmetyki samochodowe, obejmują ryczałt. Natomiast wydatki na paliwo już nie. Takie jest najnowsze stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej.

czytaj więcej »

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w ciągu najbliższych pięciu latach. Okres przechowywania dokumentacji podatkowej w takiej sytuacji będzie jednak dłuższy.

czytaj więcej »

wiper-pixel