WYDANIE ONLINE

Korzyści podatkowe z posiadania statusu małego podatnika
Przepisy najważniejszych ustaw podatkowych, tj. ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o VAT wyróżniają kategorię tzw. małych podatników. Takim podmiotom przysługują określone przepisami tych ustaw preferencyjne uprawnienia.

czytaj więcej »

Podatnik VAT, który wnosi aport do spółki (zarówno kapitałowej, jak i osobowej czy cywilnej), musi opodatkować go, stosując stawkę właściwą dla przedmiotu takiego wkładu.

czytaj więcej »

Ograniczenia w zaliczaniu VAT do kosztów uzyskania przychodów mają zastosowanie wyłącznie do polskiego podatku od towarów i usług, co oznacza , że podatnikom wolno także potrącać VAT wynikający z faktur unijnych.

czytaj więcej »

Podatnicy zanim jeszcze faktycznie rozpoczną prowadzenie działalności – zmuszeni są do ponoszenia wydatków na ten biznes. Powstaje wówczas pytanie o to, co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Podatnik, który wybrał opodatkowanie swojej firmy podatkiem liniowym lub ryczałtem, nie ma prawa do rozliczenia łącznego z dzieckiem oraz małżonkiem, nawet w odniesieniu do dochodów uzyskanych ze źródeł innych niż działalność gospodarcza. 

czytaj więcej »

Jak poprawnie i najprościej wspólnik spółki jawnej może wnieść swój prywatny samochód do spółki? Jakich formalności należy dopełnić?

czytaj więcej »

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika. Taki przepis obowiązuje od początku roku. Już wiadomo, jak fiskus rozumie tę zasadę.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który po pół roku od wykupu samochodu z leasingu zamierza sprzedać auto, nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest tylko niewprowadzenie samochodu na stan majątku firmy i wykorzystywanie wyłącznie do celów osobistych. Takie jest najnowsze stanowisko ministra finansów.

czytaj więcej »

Finansowane pracownikowi wydatków na pokrycie zakwaterowania w czasie jego oddelegowania do pracy za granicę, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

czytaj więcej »

Osoba pracująca w Katarze, która w Polsce nie uzyska żadnych dochodów, nie będzie musiała płacić u nas podatku. Konieczne jest jednak złożenie rocznego PIT z wykazaną ulgą abolicyjną.

czytaj więcej »

Transakcja wymiany udziałów będzie zwolniona z opodatkowania, o ile podatnik będzie umiał wykazać, że wymiana nastąpiła z przyczyn uzasadnionych ekonomiczne. To jedna ze zmian, jaką przewiduje nowelizacja ustawy o CIT. Zmiany wejdą w życie wraz z początkiem 2017 roku.

czytaj więcej »

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy – to główny cel najnowszych zmian w podatkach dochodowych.

czytaj więcej »

Jeśli składka zdrowotna, przekracza kwotę zaliczki podatkowej powinna być obniżona do wysokości tej zaliczki – ale tylko obliczonej od wynagrodzenia za pracę lub innego przychodu oskładkowanego.

czytaj więcej »

wiper-pixel