WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak poprawnie rozliczyć wypłatę świadczeń urlopowych
Twoja firma może sfinansować koszty wypoczynku pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Tym, którzy spełniają określone przepisami kryteria i zarazem nie utworzyli u siebie ZFŚS, wolno w zamian wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. Poznaj skutki, jakie na gruncie kosztów podatkowych wywołuje przekazanie tego świadczenia.

czytaj więcej »

W praktyce wciąż bardzo popularna jest umowa zlecenia, mimo że wielu już nie raz wieszczyło jej kres. Rozliczanie tego typu umów nastręcza trudności w zakresie prawidłowego obliczenia składek zusowskich.

czytaj więcej »

Klimatyzator może stanowić ulepszenie środka trwałego, jakim jest budynek, bądź samodzielny środek trwały w firmie. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, w zależności od sposobu montażu, wartości i metody amortyzacji. Sprawdź, jakie są skutki zakupu takiego urządzenia.

czytaj więcej »

W praktyce wielu przedsiębiorców boryka się z niesolidnymi kontrahentami. Czy zatem wydatki związane z próbą odzyskania należności można wrzucić w koszty podatkowe?

czytaj więcej »

Już od 1 stycznia 2017 r. rozliczenia między firmami o wartości  powyżej 15.000 zł będą możliwe wyłączenie za pośrednictwem rachunku płatniczego. 

czytaj więcej »

Firma, która ponosi wydatki na realizację działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, może zaliczyć wydane kwoty do kosztów podatkowych. Sprawdź, w którym momencie rozliczyć taki wydatek.

czytaj więcej »

Załóżmy, że rozliczana prze Ciebie firma zawarła z pracownikiem ugodę sądową, na podstawie której musiała zapłacić odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie  stosunku pracy. Czy taki wydatek zaliczysz do kosztów podatkowych?

czytaj więcej »

Od 2016 roku odprawy i odszkodowania, które otrzymują członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, są objęte 70% stawką PIT. Można jednak uniknąć płacenia wysokiego podatku. Sprawdź, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego to świadczenia, które często musi wypłacić pracodawca w związku z przegraną sprawą w sądzie z byłym pracownikiem. Czy od wypłaconych kwot i odsetek należy pobrać podatek?

czytaj więcej »

Załóżmy, że po służbowym lunchu pracownik zostawił w restauracji napiwek, który potem Twoja firma mu zwróciła. Czy taka wypłata jest przychodem pracownika?

czytaj więcej »

wiper-pixel