WYDANIE ONLINE

Poznaj skutki utraty statusu małego podatnika w trakcie roku
Przepisy podatkowe przewidują szczególne, preferencyjne zasady rozliczeń w odniesieniu do podmiotów należących do kategorii tzw. małych podatników. Przynależność do tej grupy wyznacza relatywnie niski pułap obrotów, którego przekroczenie w trakcie roku podatkowego rodzi skutki podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych jak i VAT. 

czytaj więcej »

Wydatki na promocję firmy wciąż wywołują liczne wątpliwości księgowych, odnośnie ich bezpiecznego rozliczenia na gruncie podatków dochodowych, VAT i rachunkowości. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

W praktyce firmy z branży produkcyjnej często przechodzą modernizację parku maszynowego. Zobacz, jakie są podatkowe konsekwencje dokonywania takich zmian!

czytaj więcej »

W biznesie często zdarza się, że mimo poniesionych nakładów, przedsiębiorcy podejmują decyzję o zaniechaniu inwestycji. Powstaje wówczas pytanie, o możliwość kosztowego ujęcia tych wydatków. Sprawdź, czy tego typu wydatki możesz zaliczyć do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca chce zorganizować imprezę integracyjną swoim pracownikom. Planuje wydatki na nią pokryć z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. W planie imprezy przewidziane są konkursy oraz wręczenie nagród dla osób, które przepracowały 10 lat w firmie.

czytaj więcej »

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe ważne regulacje ordynacji podatkowej dotyczące JPK. Plik ten zobowiązane podmioty muszą składać za okresy miesięczne do 25 dnia kolejnego miesiąca nie zależnie od tego, czy rozliczają VAT miesięcznie czy kwartalnie. Oznacza, że jeśli Twoja firma ma obowiązek składania JPK – to po raz pierwszy musisz go złożyć do 25 sierpnia 2016 r.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 lipca 2016 r. na podatników jest stopniowo nakładany obowiązek przekazywania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w ujednoliconym, elektronicznym formacie JPK. Obowiązek ten dotyczy także budżetówki. Sprawdź, od kiedy takie podmioty muszą stosować JPK.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale uznał, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje, powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł.

czytaj więcej »

 Wydatki na przejazd autostradą czy za parking, wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu. Konsekwencji można zaliczyć je do kosztów tylko do wysokości kilometrówki.

czytaj więcej »

Czy transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, która nie skutkuje powstaniem przychodu i kosztu podatkowego, powinna być objęta obowiązkiem dokumentacyjnym? Poznaj najnowszy wyrok NSA.

czytaj więcej »

Czy w sytuacji gdy zmienia się leasingodawca, a inne warunki umowy pozostają nienaruszone, to taka zmiana ma skutki podatkowe? Poznaj najnowszą uchwałę NSA.

czytaj więcej »

Uzyskana przez podatnika w ramach pomocy de minimis kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – tak uznał organ podatkowy.

czytaj więcej »

Nie można wznowić postępowania w sprawie prawomocnej decyzji ZUS odbierającej świadczenie emerytalne po wydaniu na rzecz uprawnionego korzystnego orzeczenia trybunału europejskiego i zasądzeniu przez ten trybunał odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednak sąd polski może ocenić, czy zasądzone przez trybunał świadczenie jest wystarczające.

czytaj więcej »

ZUS może wydać decyzję w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym także wtedy, gdy składki z tego tytułu już się przedawniły. Sprawdź, czy oznacza to automatycznie obowiązek ich opłacania.

czytaj więcej »

wiper-pixel