WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak bezbłędnie rozliczać usługi budowlane
Rozliczanie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych czy remontowo-budowlanych, nastręcza księgowym kłopotu. Chodzi zarówno o prawidłowe ustalenie momentu powstania przychodu, jak i kwestie związane z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorca skoryguje dopiero po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji. Nie ma przy tym podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopłaty na środek trwały. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 1607/14.

czytaj więcej »

Wydatki o charakterze remontowym możesz bezpośrednio zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności. Ulepszenie natomiast zwiększa wartość początkową środka trwałego.

czytaj więcej »

Czy świadczenia otrzymane od pracodawcy w ramach programu dobrowolnych odejść podlegają PIT? Sprawdź najnowszą interpretację ministra finansów i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Udział w zajęciach sportowych opłacanych przesz firmę nie powoduje dla pracowników powstania przychodu podlegającego PIT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

czytaj więcej »

Jeśli otrzymałeś dopłatę do zakupu środka trwałego, to możesz mieć problem z jej rozliczeniem. Sprawdź, w którym momencie musisz skorygować koszty podatkowe.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma wypłaca pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę, to sprawdź na przykładzie, jakie koszty poniesiesz zatrudniając pracownika na cały etat i połówkę, jeżeli minimalne wynagrodzenie od przyszłego roku wyniesie 2.000 zł.

czytaj więcej »

Po wakacjach wzrasta zatrudnienie studentów. Pracodawcy nie zawsze są zwolnieni z obowiązku opłacania za takich pracowników składek na ZUS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej przez inną niż pracodawca spółkę z tej samej grupy kapitałowej (holdingu), nie oznacza automatycznie, że praca wykonywana dla spółki czy nawet holdingu jako całości, jest pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy. Poznaj najnowszy wyrok w tej sprawie.

czytaj więcej »

 Członkowie rad nadzorczych otrzymują zwrot kosztów dojazdów na obrady tego organu. Czy od takiego zwrotu musisz opłacać składki? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy orzekł, że norm cywilnoprawnych nie stosuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, chyba, że wyraźny przepis ustawowy to dopuszcza. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat aktualnie prezentowanego stanowiska sądu.

czytaj więcej »

 Podatnik może kupić mieszkanie, które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności. Czy wydatki na zakup i przystosowanie lokalu do potrzeb firmy może zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko ekspertów.

czytaj więcej »

Ustawa o PIT przewiduje kilka podstaw szacowania dochodów. Dodatkowo odrębne podstawy i metody szacowania podstawy opodatkowania przewidują przepisy Ordynacji podatkowej. Z kolei szacowanie dochodu u podatnika VAT może się wiązać z szacowaniem podstawy opodatkowania w tym podatku. Poznaj konsekwencje takich działań.

czytaj więcej »

Na jesieni firmy otrzymują propozycję prenumerat czasopism fachowych, oraz dostępów do czasopism i baz danych online. Sprawdź jak powinieneś rozliczać takie koszty.

czytaj więcej »

Z układu zbiorowego pracy obowiązującego w spółce może wynikać obowiązek sfinansowania wyprawek szkolnych dla dzieci pracowników. Jakie są podatkowe konsekwencje takiej wypłaty?

czytaj więcej »

 Płatnicy podatku dochodowego są najczęściej podatnikami VAT czynnymi. Oznacza to możliwość odliczania VAT naliczonego. Dokonanie takiej operacji jest jednak prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Zobacz, jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje rezygnacja z odliczenia VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel