WYDANIE ONLINE

Jak rozliczyć nakłady pozostawione w obcym środku trwałym
Wielu przedsiębiorców wykorzystuje w działalności gospodarczej  nieruchomości, które mają innych właścicieli. W tym celu ponoszą określone wydatki adaptacyjne, modernizacyjne, czy remontowe. Rozliczenie tego rodzaju nakładów na cudzą rzecz w związku z zakończeniem najmu, wywołuje skutki w przepisach podatkowych. Dowiedz się, jak rozliczyć kosztowo takie zdarzenie.  

czytaj więcej »

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15% to jedna ze zmian, jakie zakłada nowelizacja ustawy o PIT i CIT. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem przyszłego roku  zaczną obowiązywać nowe przepisy o dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmiany obejmować będą nie tylko przepisy o dokumentacji, lecz większy obszar regulacji w zakresie cen transferowych. Sprawdź już dziś, jak przygotować się do tych zmian.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownicy Twojej firmy wyjechali do pracy za granicę. Przedsiębiorstwo zapewnia bezpłatny transport i noclegi. Czy takie wydatki stanowią dla zatrudnionych przychód podlegający PIT? Poznaj najnowsze stanowisko NSA.

czytaj więcej »

Tylko korzystanie na jednakowych warunkach z rabatów przy zakupie towarów lub usług przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych. To wnioski z wyroku NSA.

czytaj więcej »

Podatnik rozliczał się liniowo, ale złożył nieskuteczne oświadczenie o przejściu na ryczałt ewidencjonowany. Czy ma szanse na skorzystanie z preferencji? Poznaj stanowisko NSA.

czytaj więcej »

Czy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie najmu trzeba opodatkować VAT? Poznaj najnowszy wyrok NSA.

czytaj więcej »

Co raz częściej zdarza się, że jeden zleceniobiorca ma zawartą umowę z różnymi płatnikami. W takim przypadku masz do czynienia ze zbiegiem do ubezpieczenia. Upewnij się, jak w takiej sytuacji ustalić łączną podstawę wymiaru składek dla celów określenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia w sytuacji, kiedy wynagrodzenia z dwóch umów jest wypłacane kwartalnie a z trzeciej raz na miesiąc.

czytaj więcej »

Nie wszystkie świadczone usługi rozliczasz po ich definitywnym zakończeniu. Niektóre wymagają czasu oraz podzielenia na poszczególne etapy. Takie usługi traktuje się jako ciągłe i rozlicza się na każdym, umówionym przez strony, etapie. Ma to swoje konsekwencje w podatku dochodowym i w VAT.

czytaj więcej »

Wiele jednostek będących osobami prawnymi (np. spółki, stowarzyszenia) stara się o dofinansowanie swojej działalności. Po jego uzyskaniu może się jednak okazać, że firma nie jest w stanie wydatkować całej kwoty. Powstaje wówczas pytanie, jak rozliczyć zwrot niewykorzystanej dotacji, gdy zwrot pieniędzy nastąpił już po dniu bilansowym. Sprawdź, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Firma planuje rozszerzyć działalność o świadczenie usług transportowych. Zamierza zawrzeć z odbiorcami umowy długoterminowe o świadczenie usług transportowych. Czy w takiej sytuacji powinna wystawiać faktury po każdym transporcie? Jak rozliczać koszty paliwa? Jakie będzie miało to konsekwencje w księgach rachunkowych? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Pracodawcy często finansują pracownikom dokształcanie. Są to zarówno szkolenia dotyczące obowiązujących w branży np. nowych technologii czy know-how, jak również studia np. podyplomowe. Dowiedz się, jak powinieneś rozliczyć takie wydatki.  

czytaj więcej »

Załóżmy, że Twoja firma zawarła z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menadżerskiego. W umowie zawarto m.in. zapisy dotyczące wynagrodzenia, prawa do płatnej przerwy czy wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami Kodeksowymi. Jak należy traktować taką umowę pod kątem rozliczania składek ZUS, PIT oraz VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel