WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak rozliczać reklamę w Internecie
Księgowi mają wątpliwości, jak rozliczać podatek dochodowy w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zawierają umowy na udostępnianie treści reklamowych na stronach internetowych innego przedsiębiorcy, czy osoby prywatnej. Poznaj podatkowe skutki takich działań.

czytaj więcej »

Zmiany w PIT, które wejdą w życie wraz z początkiem roku dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia majątkowych prawa autorskich oraz praw pokrewnych. Sprawdź, kto skorzysta na tych zmianach.

czytaj więcej »

Spółka zawarła porozumienie na podstawie, którego zostanie zwolniona z długu. Czy w takiej sytuacji trzeba sporządzić dokumentację w zakresie cen transferowych. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Osoba fizyczna może w niektórych sytuacjach odzyskać podatek zapłacony przy nabyciu lokalu użytkowego. Chcesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę aby możliwie szybko odzyskać pieniądze? 

czytaj więcej »

Czy nieodpłatne zużycie paliwa na cele osobiste pracowników podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej? Poznaj stanowisko sądu i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

 Załóżmy, że Twoja firma wysłała pracowników do pracy za granicą. Na ten czas nie udzieliła im urlopu bezpłatnego, więc stosunek pracy nadal trwa. Sprawdź, czy w tej sytuacji jest zwolniona z odprowadzania składek od dochodu pracownika uzyskanego z pracy za granicą.

czytaj więcej »

 Pracownicy często otrzymują premię albo nagrody Świadczenia te są przewidziane najczęściej w umowie o pracę. Może ona jednak nie określać, co się dzieje z premią i nagrodą roczną w razie choroby pracownika. Sprawdź, czy mogą być one wliczone do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli są wypłacane w niezmienionej wysokości mimo nieobecności pracownika z powodu choroby.

czytaj więcej »

Twoja firma wynajmuje dla pracownika mieszkanie i częściowo ponosisz koszty opłat, zgodnie z umową o pracę? Jeżeli tak, upewnij się czy takie świadczenie jest zwolnione ze składek jako korzyść materialna, która daje prawo do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

czytaj więcej »

Jeśli w Twojej firmie pracownicy nie wykorzystują przysługujących urlopów, to w takiej sytuacji warto rozważyć utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy.

czytaj więcej »

Firma otrzymała niespodziewanie większą liczbę zamówień. Niestety zdarzenie to miało miejsce po sporządzeniu i zatwierdzeniu planu urlopów. W związku z tym zostały poniesione wydatki na zwrot kosztów poniesionych przez kilku pracowników z tytułu zaplanowanego wypoczynku. Dowiedz się, jak powinieneś je rozliczyć.

czytaj więcej »

Spółka ma kontrahentów w krajach UE, ale także w Japonii i USA. Jej pracownicy często wyjeżdżają w celach służbowych do tych krajów. Firma zawarła umowę ubezpieczenia, która obejmuje m.in. koszty leczenia, assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniem objęci są wyłącznie pracownicy będący w trakcie podróży służbowej. Sprawdź, jak rozliczać takie wydatki kosztowo.

czytaj więcej »

Firma będąca właścicielem budynku, w którym znajduje się jej siedziba, ponosi koszty związane z pobieranymi przez gminę opłatami za wywóz nie­czystości. Czy możesz je uznać za pośrednie koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Firma zatrudniająca inżynierów miała problem z pozyskiwaniem nowych pracowników. By uatrak­cyjnić warunki zatrudnienia, zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowego świadczenia socjalnego, gwarantującego odchodzącym pracownikom wypła­tę pewnego rodzaju odprawy. Kwota z tego tytułu wypłacana jest wraz z ostatnią pensją. Czy będzie ona kosztem uzyskania przychodów dla spółki?

czytaj więcej »

Już raz TK zarzucił przepisom wprowadzającym klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, że nie spełniały konstytucyjnych standardów przyzwoitej legislacji. Obowiązujące obecnie przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają być – przynajmniej w założeniu – pozbawione tych wad. Zobacz, kiedy będą  one miały zastosowanie w praktyce.

czytaj więcej »

wiper-pixel