WYDANIE ONLINE

Pamiętaj, że koniec roku to czas na korektę odpisu na ZFŚS
Firma, która w 2016 r. dokonywała odpisów na ZFŚS w wysokości szacunkowej wyliczanej na podstawie zatrudnienia z roku poprzedniego i w której uległa zmianie liczba zatrudnionych pracowników – powinna dokonać korekty wysokości odpisów.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że pracownik rezygnuje z samochodu w zamian za wypłatę określonej kwoty. Czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo do zaliczenia opłat ustalonych w umowie leasingu oraz innych wydatków związanych z użytkowaniem tych aut do kosztów podatkowych. Ale czy w całości? Poznaj stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

 Załóżmy, że firma, którą rozliczasz organizuje imprezę firmową. Wezmą w niej udział zarówno pracownicy z rodzinami, jak i goście zewnętrzni. Czy wszystkie wydatki zaliczysz do kosztów podatkowych? Sprawdź co na to sąd.

czytaj więcej »

W praktyce pracownicy parkują firmowe samochody poza firmą. Czy takie postępowanie naraża przedsiębiorcę na utratę prawa do odliczenia pełnego VAT? Poznaj najnowsze stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych.

czytaj więcej »

Pracownik rozliczanej przez Ciebie firmy przeszedł w stan spoczynku? Sprawdź, czy musisz mu wypłacać wynagrodzenie chorobowe w razie jego choroby.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma wypłaca pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę, to sprawdź na przykładzie, jakie koszty poniesiesz zatrudniając pracownika na cały etat i połówkę, jeżeli minimalne wynagrodzenie od przyszłego roku wyniesie 2.000 zł.

czytaj więcej »

 Załóżmy, że pracownik zatrudniony w Twojej firmie stworzył kilka wynalazków, które zostały opatentowane. Upewnij się przez jaki okres musisz  wypłacać mu wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, którego rozliczasz zawarł umowę o dzieło na przeprowadzenie zajęć z języka obcego. Jak rozliczyć takie zdarzenie? Sprawdź najnowszy wyrok sądu w tej kwestii.  

czytaj więcej »

Zastanawiasz się, czy członek zarządu spółki z o.o. pełniący swoją funkcję na podstawie uchwały pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, podlega ubezpieczeniom społecznym? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

 Pod koniec roku spółki często zlecają przeprowadzenie audytu przez firmy zewnętrzne. Badane jednostki oprócz opłaty za wykonaną pracę, czasami pokrywają także koszt wyżywienia i noclegu audytorów. Sprawdź, jak rozliczyć kosztowo taką sytuację.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może zostać zobligowany przez inspekcję pracy do zaopatrzenia zleceniobiorców w odzież ochronną, obuwie robocze czy środki higieny osobistej. Czy tego typu wydatki można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

 Podatnik uzyskał płatności z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji. Licencja była udzielona bez przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu. Jak rozliczyć takie zdarzenie?

czytaj więcej »

Księgowi rozliczający firmy z branży produkcyjno-handlowej wciąż nie są pewni, czy mają obowiązek tworzenia rezerw na naprawy gwarancyjne. Sprawdź, czy masz taki obowiązek.

czytaj więcej »

Często zdarza się, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi kupują nieruchomość z zamiarem wykorzystywania jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli jest to budynek pozwalający na wykorzystywanie go do celów prywatnych, to pojawia się pytanie, czy budynek można wprowadzić do środków trwałych a wydatki na tą nieruchomość zaliczać w koszty.

czytaj więcej »

wiper-pixel