WYDANIE ONLINE

Już za miesiąc wchodzą w życie nowe przepisy o cenach transferowych
Z początkiem przyszłego roku  zaczną obowiązywać nowe przepisy o dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmiany obejmują nie tylko przepisy o dokumentacji, lecz większy obszar regulacji w zakresie cen transferowych. Już dziś przygotuj się do tych zmian.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. ulegnie podwyższeniu limit, od którego obowiązkowo trzeba prowadzić księgi rachunkowe. Zostaną także wprowadzone objaśnienia podatkowe, które maja dać podatnikom ochronę. Takie m.in. zmiany przewiduje  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracodawca zapłacił zaległe składki ZUS za pracownika z opóźnieniem. Czy trzeba uwzględnić te kwoty jako przychód z innych źródeł i wykazać je w PIT-8C? Sprawdź stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

W przyszłym roku nadal nie będzie pobierany PIT m.in. od przychodów z tytułu otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez absolwentów centrum integracji społecznej. To jednak niu jedyna taka sytuacja.

czytaj więcej »

Wydatki na odzież służbową, po spełnieniu warunków, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Powstaje pytanie, czy trener fitness może również odliczyć wydatki na zakup odzieży sportowej?

czytaj więcej »

Obecnie faktury korygujące podatnicy rozliczają w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jednak czasami konieczna jest korekta wsteczna. Sprawdź wyjaśnienie organu podatkowego.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wypłacił rodzinie zmarłego pracownika zasądzone przez sąd odszkodowanie, zwrócił koszty pogrzebu. Czy poniesione wydatki może uznać za koszt podatkowy w prowadzonej działalności?

czytaj więcej »

Firmy często proponują pracownikom zwalnianym na mocy porozumienia stron  jednorazowe rekompensaty. Czy takie świadczenie należy oskładkować w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nie następuje z przyczyn ekonomicznych?

czytaj więcej »

Zdaniem SN składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

czytaj więcej »

Twoja firma otrzymała z sądu odpis wyroku oraz pismo z wezwaniem do dokonywania pracownikowi potrąceń z wynagrodzenia? Sprawdź, jak dokonywać takich potrąceń.

czytaj więcej »

 W związku ze świętami firmy ponoszą dodatkowe wydatki związane z zakupem prezentów dla pracowników i ich dzieci oraz zorganizowaniem świątecznego spotkania. Drobne upominki wręczane są również dla stałych klientów. Jakie są kosztowe skutki takich działań?

czytaj więcej »

Firma wypowiedziała umowę o pracę pracownikowi, który współpracował z konkurencyjną spółką. Do końca okresu wypowiedzenia pracownik ten został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czy jego wynagrodzenie można zaliczyć w koszty?

czytaj więcej »

Kwestia rozliczania podatku od nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników budzi od wielu lat wątpliwości wśród przedsiębiorców. Dotyczy to również opodatkowania bezpłatnego dowozu pracowników do firmy. Sprawdź, jak rozliczać takie świadczenia.

czytaj więcej »

Spółka zajmuje się transportem i w działalności wykorzystuje samochody ciężarowe. Z tytułu emisji gazów do środowiska ma obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska. Czy tego tupu wydatki mogą być kosztem?

czytaj więcej »

wiper-pixel