WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak zmiana przepisów wpływa na politykę firmy w zakresie cen transferowych
Ceny transferowe coraz częściej spędzają sen z powiek księgowym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z początkiem roku, stanowią  rewolucję w zakresie polityki cen transferowych. Sprawdź, co nowe przepisy oznaczają dla Ciebie w praktyce.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o cenach transferowych już sprawiają kłopoty. Przykładowo księgowi nie wiedzą, czy pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, będą zachodziły powiązania podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Uchwalona w ekspresowym tempie ustawa o zmianie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Będzie obowiązywała zasada degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika.

czytaj więcej »

Ustawa o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców wprowadza m.in. zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz w podatku od spadków i darowizn. W ostatniej chwili Ministerstwo Rozwoju usunęło z projektu przepis ograniczający zaliczanie do kosztów wydatków na firmowe auta.

czytaj więcej »

Minister finansów zmienił niekorzystną interpretację w sprawie rozliczania wydatków na służbowe samochody. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Ani ustawa o CIT, ani ustawa o rachunkowości nie zawierają przepisów dotyczących sposobu przechowywania dowodów księgowych. Czy e-faktury i skany faktur uprawniają do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych?

czytaj więcej »

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT przewiduje szereg nowych i ciekawych rozwiązań. Ma ona w założeniu poprawić ściągalność podatku, poprzez nowe skuteczniejsze metody walki z wyłudzaniem VAT. Dlatego też w biorąc pod uwagę wprowadzone regulacje, jeszcze ważniejsze niż dotychczas jest prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług. W poniższej tabeli znajdziesz omówienie najważniejszych zamian w systemie VAT, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Od nowego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

 Pracownik zatrudniony za granicą będący członkiem służby zagranicznej nie ma prawa do dodatku za pracę nadliczbową. Takie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w najnowszym wyroku. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

 Załóżmy, że Twoja spółka przejęła inną firmę wraz z jej pracownikowi. W wyniku reorganizacji wypowiedziała umowę o pracę byłemu działaczowi związkowemu. Sprawdź, czy miała takie prawo.

czytaj więcej »

Twoja firma wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego? Sprawdź, kiedy świadczenie to należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Większość księgowych korzysta w swojej pracy ze specjalistycznych programów księgowych. Musza ona jednak być często aktualizowane. Jak rozliczyć w kosztach wydatki na zakup i upgrade oprogramowania?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca błędnie obliczał zaliczki na podatek od dochodu pracowników. Skutkiem błędu było ich zaniżenie za miesiące od października do grudnia. Błąd został wykryty przy sporządzaniu deklaracji rocznej PIT-4R.

czytaj więcej »

We wnioskach o interpretacje przepisów podatnicy często pytają o moment rozpoznania przychodów oraz kosztów z tytułu refaktury. Niema, bowiem jasno sprecyzowanych przepisów podatkowych określających reguły dotyczące rozliczenia tych dokumentów. O ile co do momentu ujmowania przychodów stanowisko fiskusa jest jednoznaczne, o tyle co do prawidłowego momentu rozpoznania kosztów z tytułu refaktury organy podatkowe przedstawiają odmienne podejścia.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy często korzystają z usług prawnych, zarówno w relacjach ze swoimi kontrahentami jak i przy okazji załatwiania różnego rodzaju spraw przed organami administracji rządowej oraz samorządowej. Jak pokazuje praktyka, wiele z tych spraw kończy się przed sądami, gdzie w ich imieniu działają zastępcy procesowi. Ponoszenie wydatków na takie usługi wywołuje skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i w rachunkowości.

czytaj więcej »

wiper-pixel