WYDANIE ONLINE

Pamiętaj, że od 1 stycznia 2017 r. płatność gotówką może pozbawić Cię kosztów
Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy, które poważnie ograniczyły możliwość dokonywania płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Nowe regulacje nie tylko kilkakrotnie obniżyły obowiązujący w tym zakresie limit, ale również wprowadziły sankcje podatkowe za nieprzestrzeganie tych ograniczeń. Dotyczą one w szczególności możliwości zaliczania wydatków związanych z tymi transakcjami do kosztów uzyskania przychodów.    

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju  prowadzi prace nad rozszerzeniem zakresu jednorazowej amortyzacji. Sprawdź, czy planowane zmiany pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze.

czytaj więcej »

 Nowe regulacje precyzują techniczną metodę wyłączania z kosztów uzyskania przychodów tych kosztów podatkowych, które nie zostały uiszczone za pośrednictwem rachunku płatniczego wbrew takiemu obowiązkowi. Poznaj praktyczne wyjaśnienie.

czytaj więcej »

Załóżmy, że faktury kosztowe z 2016 roku wpłyną do Ciebie już po bilansowym zamknięciu roku? Sprawdź, jak ewidencjonować takie operacje pod względem podatkowym i bilansowym.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, aby lepiej świadczyć swoje usługi rozpoczął naukę języka angielskiego. Czy takie wydatki może odliczyć? Poznaj najnowsze stanowisko organów podatkowych. 

czytaj więcej »

Organizacja konkursów dla pracowników kontrahentów zaangażowanych w sprzedaż produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, jest w chwili obecnej powszechną praktyką i nieodłącznym elementem polityki handlowej firm. Jednakże nie każdy program motywacyjny uznany być może za konkurs, a co za tym idzie rozliczony według zasad opodatkowania konkursów. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Sprawdź na przykładach, co w praktyce oznaczają zmienione przepisy.

czytaj więcej »

Jeszcze do końca grudnia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie na drukach ZUS ZLA. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Załóżmy, że zleceniobiorca będzie odbywać podróż służbową z czasowego miejsca wykonania zadania do innej miejscowości. Zleceniodawca wypłaci mu z tego tytułu diety i zwrot wydatków za korzystanie z samochodu niebędącego jego własnością. Sprawdź, czy należności te należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek. Poznaj najnowszą interpretację ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma zatrudnia pracowników ochrony to pamiętaj, że rodzaj zawieranych z nimi umów nie decyduje o poziomie opłacalności przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Obecnie firmy często zapewniają pracownikom profilaktyczne szczepienia. Przyczyniają się one do obniżenia nieobecności spowodowanych chorobami. Czy wydatek na szczepienia ochronne można zaliczyć do kosztów i jakie będą skutki z tego tytułu u pracowników?

czytaj więcej »

Niektóre firmy przyznają pracownikom nagrody z funduszu załogi, tworzonego z zysku po opodatkowaniu (zysku do podziału) na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Jak rozliczyć takie świadczenie?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy z branży FCMG, którzy wstawiają swoje produkty do marketów, często kupują usługę dodatkowej promocji swoich towarów. Świadczy ją sklep, poprzez umieszczenie produktu w sklepowej gazetce oraz właściwe wyeksponowanie towaru na półkach. Jakie są podatkowe konsekwencje takiego świadczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel