WYDANIE ONLINE

Jak poprawnie rozliczyć sprzedaż dla pracowników po preferencyjnych cenach
Pracodawcy często sprzedają pracownikom towary i usługi po preferencyjnych cenach. Takie operacje wywołują skutki podatkowe zarówno na gruncie przepisów o podatku dochodowym, jak i VAT. Pracodawcy zaś zobligowani są je rozliczać nie tylko jako podatnicy, ale również w charakterze płatników. W tym celu często muszą brać pod uwagę ceny rynkowe świadczeń będących przedmiotem takich transakcji.

czytaj więcej »

Upewnij się czy uregulowanie zobowiązania dotyczącego transakcji powyżej 15.000 zł w formie kompensaty, umowy barterowej lub nettingu, będzie mogło stanowić wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo organizuje otwarciem nowego zakładu. Na takie wydarzenie zaproszono nie tylko pracowników, ale też osoby z zewnątrz. Sprawdź, czy poniesione wydatki można w całości zaliczyć do kosztów.

czytaj więcej »

Wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W niektórych sytuacjach podatnik może dokonać jednak korekty. Zobacz, kiedy ma do tego prawo.

czytaj więcej »

Zakup środka trwałego może być finansowany zarówno ze środków własnych, jak i z kapitału obcego. Kapitałem obcym może być kredyt czy pożyczka. Zdarza się, że jednostka może otrzymać dotacje na zakup środka trwałego lub w postaci środka trwałego. Jak w takiej sytuacji ująć w księgach rachunkowych dotację na zakup środka trwałego?

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że w pouczeniu o możliwości wniesienia środka odwoławczego zostanie błędnie podana informacja dotycząca nadawania pism procesowych. Wówczas przesłanie pisma do sądu przez innego operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym po terminie, może być uznane przez sąd za prawidłowe i złożone w terminie. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w ostatnio wydanym postanowieniu.

czytaj więcej »

Już 1 stycznia 2017 r. przedawniły się pierwsze składki ZUS, do których miał zastosowanie nowy, 5 letni termin przedawnienia. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

czytaj więcej »

Czy należy opłacać składki na ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego na kontrakcie i jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy będące podstawą wypłat ryczałtów za noclegi kierowców w kabinach ich samochodów są niezgodne z Jakie są praktyczne skutki tego wyroku?

czytaj więcej »

Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie, a mający sprzedaż mieszaną – w trakcie roku odliczają VAT od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT-7K składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku muszą skorygować rozliczenia, stosując rzeczywisty wskaźnik sprzedaży.

czytaj więcej »

Niekiedy firmy otrzymują propozycję przystąpienia do sieci dilerskiej. Często jest to szansa na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Jednak przystąpienie do sieci wiąże się z koniecznością poniesienia sporych wydatków. Czy wszystkie takie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

wiper-pixel