WYDANIE ONLINE

Sprawdź, kiedy należy skorygować koszty przy otrzymaniu dotacji
Dotacja na pokrycie części wydatków na zakup środka trwałego, która została uzyskana po przyjęciu środka trwałego do używania, powoduje obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji należy skorygować koszty z tytułu dokonanej wcześniej amortyzacji jednorazowo w miesiącu uzyskania dotacji.

czytaj więcej »

Klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika obowiązuje już od roku. Jak wynika z wyliczeń Grant Thornton w ubiegłym roku podatnicy w 262 przypadkach wnioskowali o zastosowanie klauzuli. Czy organy podatkowe stosowały klauzulę „in dubio pro tributario”?

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju  prowadzi prace nad rozszerzeniem zakresu jednorazowej amortyzacji. Projektowana nowelizacja ma w założeniu udostępnić jednorazową metodę amortyzacji wszystkim podatnikom, a nie tylko małym, czy rozpoczynającym działalność.

czytaj więcej »

Wydatki na wypłatę premii rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w okresie, za który świadczenia są należne. Jest to możliwe po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jakich?

czytaj więcej »

Chociaż od 2015 roku podatnicy nie muszą korygować kosztów w związku z brakiem terminowej zapłaty za nabyte towary i usługi, to jednak wciąż muszą pilnować prawidłowego sposobu zapłaty. Sprawdź, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca strefowy nie straci prawa do ulgi, jeśli zleci część procesu produkcyjnego swojemu podwykonawcy spoza SSE – takie wnioski płyną z wyroku WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 1097/16.

czytaj więcej »

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności. Ustawa przede wszystkim zwiększa wymiar ulgi, którą można odliczyć od podatku w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Zobacz, ile możesz odliczyć.

czytaj więcej »

Jeśli firma nie chce płacić prokurentom i członkom zarządu ryczałtów za użytkowanie samochodów, to jednym z rozwiązań jest w takiej sytuacji może być wynajęcie od nich samochodu. Czy zwrot kosztów przejazdów prywatnym samochodem w sprawach spółki jest dla tych osób zwolniony z podatku?

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki udokumentowane w formie zeskanowanych dokumentów i faktur, a także w formie dokumentów otrzymywanych od kontrahentów w formie elektronicznej, które będą przechowywane w systemie informatycznym. Potwierdza to fiskus.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik zatrudniony w Twojej firmie wybiera się na urlop wychowawczy to pamiętaj, że jego sytuacja zmienia się pod względem ubezpieczeń. Nie podlega on już ubezpieczeniom jako pracownik, ale jako osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń. Sprawdź na przykładach, jak ustalić mu podstawę wymiaru.

czytaj więcej »

Spółka planuje zorganizować wyjazd na majówkę (imprezę integracyjną) dla pracowników w celu uznania ich dotychczasowych osiągnięć, zacieśnienia więzi w zespole i zmotywowania do dalszej zespołowej pracy. W ramach wyjazdu planowane jest przedstawienie dotychczasowych osiągnięć spółki, a także nowych strategii działania. 

czytaj więcej »

Już niebawem początek urlopów pracowników. Podatnicy będą więc rozliczać wynagrodzenie pracowników korzystającego z dni wolnych. O czym trzeba w tej sytuacji pamiętać?

czytaj więcej »

Firma chce zyskać nowych klientów. Postanowiła wystawiać swoje towary na jednym z wiodących portali zakupowych. W jaki sposób rozliczyć sprzedaż dokonywaną za pomocą tego typu portali?

czytaj więcej »

wiper-pixel