WYDANIE ONLINE

Kiedy przedsiębiorca może zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów
W ostatnim czasie przedsiębiorcy próbują optymalizować podatek dochodowy poprzez stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Coraz częściej też fiskus zgadza się na objęcie tą preferencją nowych obszarów działalności np. inżynierów. Sprawdź, kiedy wolno Ci zastosować podwyższone koszty.

czytaj więcej »

Załóżmy, że przedsiębiorstwo naprawia nieodpłatnie maszyny po upływie okresu gwarancji. Zdaniem NSA wydatki związane z pogwarancyjną naprawą maszyn, firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone na noclegi pracowników mobilnych są bezpośrednio związane z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych i nie mają żadnego związku z ich celami osobistymi. W konsekwencji zwrot wydatków za hotel nie jest przychodem pracownika.

czytaj więcej »

Rodzice, po spełnieniu ustawowych warunków, mają prawo do skorzystania z ulgi na dziecko w rocznym PIT. Czy byli małżonkowie też mają prawo do odliczenia? Jakie warunki muszą spełnić?

czytaj więcej »

Podstawą opodatkowania VAT transakcji wniesienia aportem nieruchomości do spółki kapitałowej jest wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za ten wkład niepieniężny. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.250.2016.1.AW.

czytaj więcej »

Wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez spółkę będzie stanowić dla członka zarządu nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – wyjaśniła Izba Skarbowa w Łodzi.

czytaj więcej »

Urzędy będą miały lepszą kontrolę przepływów VAT. Rząd zamierza bowiem wprowadzić mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, w którym płatność z faktury sprzedawcy będzie podzielona na kwotę netto oraz VAT. Sprawdź, co to w praktyce oznacza.

czytaj więcej »

Podatnicy w tym roku po raz pierwszy mogą skorzystać z odliczeń na działalność badawczo-rozwojową. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Jeden z nich dotyczy zatrudnienia pracowników. Jeżeli w umowie o pracę nie jest wskazane, że dany pracownik został zatrudniony do prac badawczo-rozwojowych, to przedsiębiorstwo nie ma prawa do skorzystania z ulgi.

czytaj więcej »

 Sfinansowanie przez spółkę wydatków związanych z legalizacją  pracy oraz innych obowiązków imigracyjnych i rejestrowych stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenie i powoduje powstanie przychodu ze stosunku – takie wnioski płyną z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

czytaj więcej »

W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają tylko te przychody, które przybierają postać niepieniężną. Co z przychodami, które mają postać pieniężną? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Nie ulega wątpliwości, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na zatrudnienie, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jednak wysokość takiego odpisu może być różna – w zależności od sytuacji. Z tego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo obliczać tego typu koszty.

czytaj więcej »

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzająca daleko posuniętą reorganizację administracji fiskalnej. Nastąpiło to w dużej mierze poprzez rezygnację z odrębności kontroli skarbowej i likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, iż spółka przy zamykaniu ksiąg na koniec roku bilansowego wyjdzie na stratę. Jej rozliczenie (pokrycie) zależy od przedsiębiorcy. Od strony kosztowej na rozliczenie straty jest 5 lat.

czytaj więcej »

wiper-pixel