WYDANIE ONLINE

Jakie są podatkowe skutki krótkoterminowego zatrudniania dodatkowych pracowników
W okresie wakacyjnym wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem braku rąk do pracy. Dotyczy on nie tylko firm, w których w związku z sezonowym charakterem działalności największe zapotrzebowanie na pracowników przypada na miesiące letnie, ale również innych podmiotów gospodarczych, gdzie niedobory kadrowe spowodowane są przebywaniem załogi na urlopach. Dlatego w tym okresie wzrasta wśród nich zainteresowanie krótkoterminowym zatrudnieniem dodatkowego personelu. 

czytaj więcej »

Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczą transakcji i zdarzeń występujących po tym terminie. Niektóre aspekty ich stosowania budzą jednak nadal wątpliwości.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2017 r. działa już Krajowa Administracja Skarbowa. Głównym celem działania KAS jest poprawa efektywności funkcjonowania organów podatkowych, w tym przede wszystkim zwiększenie wpływów z należności podatkowych. Jednym ze sposobów na zrealizowanie tego celu ma być, wzrost kontroli skarbowych i podatkowych w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

 Przedsiębiorca zawarł umowy ramowe. Za poszczególne transakcje otrzymuje faktury o wartości poniżej 15.000 zł, za co płaci gotówką. Czy może zaliczyć takie wydatki do kosztów podatkowych, jeżeli łączna wartość dostaw wynikających z zawartych umów ramowych przewyższa ten limit? Sprawdź stanowisko fiskusa. 

czytaj więcej »

Spółka w ciągu roku zamierza połączyć się z innym podmiotem. Czy spółka przejmująca będzie miała obowiązek złożenia deklaracji CIT-8? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Jeśli z jakiegoś powodu Twoja firma zamierza przyznać zatrudnionym osobom bony, to upewnij się, jaki jest krąg uprawnionych osób. Czy wszyscy mają prawo do bonów niezależnie od tego czy pracują na etacie czy poza nim?

czytaj więcej »

Przedłużenie umowy o pracę do czasu porodu dla pracownicy tymczasowej, wprowadzenie 7 godzinnego dnia pracy dla rodziców opiekujących się dziećmi do 10 roku życia, a także wydłużenie godzin pracy dla kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny to zmiany, jakie mają wejść w życie jeszcze w tym półroczu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Minister finansów i rozwoju przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek od osiąganego przychodu dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Sprawdź, w jakiej wysokości będą płacić składki na ZUS od nowego roku mikro-przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Niestety z praktyki wynika, iż zdecydowana większość prowadzonych przez fiskusa tzw. spraw karuzelowych, jest skierowana nie przeciwko oszustom, ale przeciwko osobom oszukanym, „wkręconym” bez zgody i wiedzy w karuzelę podatkową. 

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy zastanawiają się nad otwarciem nowego biznesu w formie spółki komandytowej. Zależy im, aby konstrukcja prawna spółki dawała możliwość zróżnicowania wkładów i odpowiedzialności wspólników. W jaki sposób założyć i rozliczać taką spółkę?

czytaj więcej »

Na gruncie przepisów podatkowych jak również w interpretacjach organów podatkowych nie ma jednolitego stanowiska wyjaśniającego, w jaki sposób należy traktować wydatek na klimatyzację. Wszystko zależy od wartości zakupu, od tytułu własności budynku a przede wszystkim – od znajomości zasad amortyzacji. Przy ocenie nakładów na środek trwały powinieneś przeanalizować i ocenić, jakie skutki spowodowały wykonane prace. Na podstawie samej faktury nie sposób określić, jaki charakter miał poniesiony wydatek.

czytaj więcej »

Wiele firm prowadzi działalność wyłącznie w sezonie letnim. Są to m.in. małe punkty gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu wodnego. Jak należy amortyzować środki trwałe zakupione dla potrzeb takiej działalności? 

czytaj więcej »

wiper-pixel